Sudarytos smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.08.12

Sudarytos smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilės

Sudarytos smulkiųjų ūkininkų paraiškų pirmumo eilės
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sudarė smulkių ūkių valdytojų paraiškų, NMA teiktų š. m. gegužės 3 d. – birželio 30 d., pirmumo eiles.
 
Galimybe gauti paramą modernizuoti savo ūkius smulkieji ūkininkai naudojosi itin aktyviai – tiek dėl paramos pieninės galvijininkystės sektoriui, tiek kitiems sektoriams kreipėsi itin daug pareiškėjų, kurių bendra prašoma paramos suma viršijo skirtąją.
 
Įvertinus pareiškėjų atitiktį atrankos kriterijams, į pirmumo eilę pateko 350 pareiškėjų, kurie kreipėsi dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ pieninės galvijininkystės sektoriui, paraiškų. Bendra jų prašoma paramos suma sudaro 5,25 mln. Eur, tuo tarpu šiam sektoriui atstovaujančius smulkiuosius ūkininkus paremti skirta 5 mln. Eur. Suskaičiuota, kad paramos visiškai pakanka 310 pareiškėjų, likusiems 40 paramos lėšų pakanka iš dalies.
 
Su paraiškų pirmumo eile smulkiesiems ūkininkams, užsiimantiems pienine galvijininkyste, galima susipažinti čia.
 
Įvertinus smulkiųjų ūkininkų, vykdančių kitą žemės ūkio veiklą, paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, į pirmumo eilę pateko 1 879 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 28 mln. Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10,2 mln. Eur. Suskaičiuota, jog paramos visiškai pakanka 339 pareiškėjams. Pareiškėjų, kuriems dalinai pakanka paramos, yra 608. Likusiems 932 pareiškėjams paramos lėšų nepakanka.
 
Su paraiškų pirmumo eile smulkiesiems ūkininkams, užsiimantiems kita nei pienine galvijininkyste žemės ūkio veikla, galima susipažinti čia.
 
Dėl papildomo finansavimo smulkiesiems ūkininkams – tiek pieninės galvijininkystės sektoriaus, tiek kitų sektorių atstovams – NMA artimiausiu metu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą, ar bus skirta papildomų paramos lėšų šiems projektams įgyvendinti.
 
Primename, kad dėl paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ galėjo kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei deklaruojantys pasėlius ir (arba) registruojantys ūkinius gyvūnus. Pareiškėjas turi atitikti mažos ar labai mažos įmonės reikalavimus. Parama skiriama vykdantiems žemės ūkio produktų gamybą bei pagamintų (išaugintų) valdoje žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
 
Bus mokama 100 proc. išmoka, siekianti 15 000 Eur vienam paramos gavėjui.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 12 d. 14:47