Sudarytos paraiškų investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą pirmumo eilės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.15

Sudarytos paraiškų investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą pirmumo eilės

Sudarytos paraiškų investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą pirmumo eilės
Informuojame, kad NMA specialistai jau atliko pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ prioritetinį vertinimą ir sudarė paraiškų pirmumo eiles.
 
Šiais metais projektams įgyvendinti buvo skirta 28 803 132 Eur paramos lėšų, kurios lygiomis dalimis buvo padalintos 10 Lietuvos apskričių. Iš viso liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. dėl paramos kreipėsi 41 pareiškėjas, bendra prašoma suma siekia 26 164 931 Eur.
 
Konkurencija dėl paramos lėšų trijose apskrityse
 
Kiekvienai iš 10 Lietuvos apskričių buvo skirta po 2,88 mln. Eur projektams finansuoti. Aktyviausiai paraiškas teikė ir daugiausia paramos paprašė pareiškėjai Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse. Skirtos paramos pakako beveik visiems pareiškėjams, surinkusiems bent jau minimalų privalomą mažiausią 35 balų skaičių, išskyrus aktyviausias apskritis. Jose dalis pateiktų paraiškų liko žemiau brūkšnio (surinktas balų skaičius nėra pakankamas), taigi šioms paraiškoms finansuoti skirtos paramos neužteko. Lentelėje pateikti paraiškų surinkimo rezultatai ir surinktų balų skaičius Lietuvos apskrityse.
 
Apskritis Pateiktų paraiškų skaičius (vnt.) Prašoma paramos suma (Eur) Skirta paramos suma (Eur) Surinktų balų skaičius, kurio pakako, kad paraiškos būtų finansuotos Surinktų balų skaičius, kurio nepakako, kad paraiškos būtų finansuotos 
Alytaus 1 130 000,00 2 880 313,20 60
Kauno 10 5 635 828,19 2 880 313,20 67–54 48–43*
Klaipėdos 4 2 614 556,22 2 880 313,20 60–45
Marijampolės 2 1 333 032,00 2 880 313,20 40–35
Panevėžio 7 4 177 024,00 2 880 313,20 71–55 46–36
Šiaulių 1 666 681,00 2 880 313,20 51
Tauragės 1 481 492,00 2 880 313,20
Telšių 3 2 872 993,00 2 880 313,20 60–55
Utenos 2 1 385 749,00 2 880 313,20 50–42
Vilniaus 10 5 697 576,36 2 880 313,20 80–65 60–40
* 2 paraiškos, surinkusios vienodą 50 balų skaičių, įvertintos papildomai.
 
Centralizuotai pagal nustatytus papildomus atrankos kriterijus buvo atliktas papildomas vienodą atrankos kriterijų balų skaičių surinkusių paraiškų, kurioms iš dalies neužtenka apskričiai skirtos paramos sumos, vertinimas. Papildomo vertinimo lėšų biudžetas formuojamas iš apskritims skirtų lėšų likučių sumos.
 
Paraiškų vertinimo etapai
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas (paraiškų atrankos vertinimas), antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas. Pirmame etape sudaroma paraiškų pirmumo eilė įvertinus jų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Pirmumas teikiamas paramos paraiškai, kuriai skirtas didesnis balų skaičius.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse numatyta 11 paraiškų atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Su projektų atrankos kriterijais ir skiriamais balais galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse, čia.
 
Paraiškos, kurioms pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakanka skirtos paramos sumos, atmetamos – nevertinamas jų tinkamumas. Apie priimtą sprendimą atmesti paramos paraišką NMA informuos pareiškėją, nurodydama atmetimo priežastį.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 15 d. 11:31