Sudarytos paraiškų dėl valdų modernizavimo ir miškininkystės technologijų pirmumo eilės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.08.12

Sudarytos paraiškų dėl valdų modernizavimo ir miškininkystės technologijų pirmumo eilės

Sudarytos paraiškų dėl valdų modernizavimo ir miškininkystės technologijų pirmumo eilės
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai į paraiškų prioritetines eiles surikiavo paramos paraiškas, pateiktas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir priemonės „Investicijos į miškų plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas. Paraiškos pagal abi veiklos sritis NMA buvo renkamos iki birželio 30 d.
 
Pagal KPP veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ NMA buvo pateiktos 1 168 paraiškos, iš kurių prioritetinėje eilėje atsidūrė 1 163 paraiškos. Bendra jose pareiškėjų prašoma paramos suma sudaro beveik 50,1 mln. Eur, o šiam paraiškų rinkimui buvo skirta beveik 56,7 mln. Eur.
 
Daugiausia – 95 prioritetinius atrankos balus – surinko 1 paraiška, 90 atrankos balų buvo suteikta 2 paraiškoms, mažiausią galimą 35 prioritetinių atrankos balų skaičių surinko 16 paraiškų. 
 
Su paraiškų prioritetine eile pagal KPP veiklą ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ galima susipažinti čia.
 
Į pagal kitą KPP veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijasparaiškų pirmumo eilę pateko 37 paraiškos (buvo pateikta – 38 paraiškos). Visos jos surinko didesnį nei nustatytas privalomas 30 atrankos balų skaičius (paraiškos surinko nuo 30 iki 72 balų). Pretendentams į paramą planuojama išmokėti 3 215 498 Eur. Visiems pareiškėjams, pateikusiems paraiškas pagal šias veiklas, paramos lėšų pakako.
 
Su paraiškų prioritetine eile pagal KPP veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ galima susipažinti čia.
 
Vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, atlikus prioritetinį paraiškų vertinimą bus toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y., ar paraiška atitinka priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą, ar visos suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir paraiškoje numatytai žemės ūkio veiklai vykdyti, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugpjūčio 17 d. 14:03