Sudarytos miškininkų paraiškų pirmumo eilės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.24

Sudarytos miškininkų paraiškų pirmumo eilės

Sudarytos miškininkų paraiškų pirmumo eilės
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko miškininkų pateiktų paraiškų administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė jų pirmumo eiles.
 
 
 
Š. m. birželio 30 d. baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ ir priemonės „Investicijos į miškų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ paraiškų rinkimo terminas.
 
Parama miškų infrastruktūrai gerinti
 
Pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ iš viso buvo pateikta 12 paraiškų, kuriose prašoma bendra suma – 975 287,61 Eur. Atlikus administracinį paraiškų atitikties tikrinimą, paaiškėjo, kad toliau bus vertinamos 9 paraiškos, surinkusios nuo 40 iki 77 balų. Minimalaus būtino 35 balų skaičiaus negavo 1 paraiška. Dar 1 paraiškai tenkinti neužteko paramos lėšų. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 704 000 Eur paramos lėšų.
 
Su pirmumo gauti paramą kriterijais pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.
 
Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė
 
Pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 1 931 000 Eur. Miškininkai pateikė 264 paraiškas, kuriose prašoma 5 785 826,30 Eur paramos. 165 paraiškos surinko nuo 46 iki 70 balų, jose prašoma 1 748 303,63 Eur paramos. Šioms paraiškoms pakanka skirtų paramos lėšų ir jos bus vertinamos toliau. 15 paraiškų surinko vienodą balų skaičių – po 45 balus. Pabaigus visų paramos paraiškų, kurioms pakanka lėšų, vertinimą, bus atliekama papildoma šių paraiškų atranka. Lėšų nepakanka 81 paraiškai, surinkusiai 44–30 balų. Minimalaus 30 balų skaičiaus nesurinko 3 paraiškos – šios paraiškos toliau nebus vertinamos.
 
Su pirmumo gauti paramą kriterijais pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ galima susipažinti įgyvendinimo taisyklėse.
 
Informacija bus sutikrinta
 
Pažymėtina, kad sudarant pirmumo eiles atsižvelgiama į miškininkų paraiškose pateiktą informaciją dėl atitikties įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinta su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Paraiškų pirmumo eilės bus koreguojamos pagal registrų informaciją, jeigu duomenys skirsis. 
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pačių pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia, o pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ – čia.
 
Tolesnę paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. liepos 24 d. 10:28