Sudaryta žvejybos įmonių pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.04.15

Sudaryta žvejybos įmonių pateiktų paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta žvejybos įmonių pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Informuojame, kad jau sudaryta paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ prioritetinė eilė.
 
Vasario 3 d. – kovo 31 d. paramos paraiškas teikė žuvininkystės sektoriaus atstovai, norintys didinti sugautų žuvų pridėtinę vertę perdirbant, vykdant rinkodarą ar tiesioginę prekybą kokybei išsaugoti.
 
Per paraiškų priėmimo laikotarpį buvo pateikta 10 paraiškų, bendra prašoma parama sudarė daugiau kaip 370 tūkst. Eur. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 300 tūkst. Eur paramos lėšų.
 
Paramos lėšų pakanka 4 pareiškėjams, surinkusiems po 60 balų, 5 pareiškėjams, surinkusiems 55 balus, lėšų pakanka iš dalies, o vienam pareiškėjui, kuris surinko 40 balų, lėšų nepakanka.
 
Dėl paramos galėjo kreiptis įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir turinčios perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse (išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną), vidaus vandenyse kvotą ar teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai. Paramos galėjo kreiptis ir kooperatyvinės bendrovės, įsteigtos Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.
 
Šiuo metu atliekamas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Su pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 15 d. 10:18