Sudaryta vandentvarkos projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.10

Sudaryta vandentvarkos projektų pirmumo eilė

Sudaryta vandentvarkos projektų pirmumo eilė
Informuojame, kad jau atliktas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ administracinis patikrinimas ir sudaryta preliminari projektų atrankos pirmumo eilė.
 
Paramos paraiškos vandentvarkos projektams finansuoti buvo renkamos nuo kovo 1 d. iki balandžio 29 d. Pareiškėjai per šį laikotarpį pateikė 116 paraiškų, kuriose prašoma per 34 mln. Eur paramos. Skirtos paramos sumos – 25 mln. Eur – neužteko visiems, norintiems finansuoti vandentvarkos projektus, todėl buvo sudaryta projektų pirmumo eilė.
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaryta suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad tinkamumo skirti paramą vertinimas bus atliekamas 40 paraiškų, surinkusių nuo 75 iki 50 balų (įskaitytinai).
 
Atrankos kriterijai:
 
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių, – suteikiama 20 balų.
 • Projektai, kuriuose prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
  • prašomas intensyvumas 75–79 proc. – suteikiami 5 balai;
  • prašomas intensyvumas 70–74 proc. – suteikiama 10 balų;
  • prašomas intensyvumas 65–69 proc. – suteikiama 15 balų;
  • prašomas intensyvumas iki 64 proc. – suteikiama 20 balų.
 • Numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Didesnis narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:
  • 3–5 nariai – suteikiami 5 balai;
  • 6–7 nariai – suteikiama 10 balų;
  • 8–10 narių – suteikiama 15 balų;
  • 11–13 – suteikiama 20 balų;
  • 14 ir daugiau narių – suteikiami 25 balai.
 • Projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka“ (2007–2013 m.) ir veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarka“ (2014–2020 m.), veikloje – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 21 d. 11:10