Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.08.13

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė

Sudaryta smulkiųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė
Informuojame, kad sudaryta pirmumo eilė paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“, kurių paraiškos buvo renkamos š. m. gegužės–birželio mėnesiais.
 
Pagal šią KPP veiklą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo pateiktos 656 paraiškos 9 746 601 Eur paramai gauti. Minėtam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 6 015 038 eurų paramos lėšų, taigi buvo paprašyta beveik 4 mln. Eur paramos daugiau nei šiam šaukimui buvo numatyta. 
 
Sudarius paraiškų prioritetinę eilę paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka 279 pareiškėjams, surinkusiems 8565 atrankos balų. Daliai pareiškėjų, surinkusių 60 atrankos balų, lėšų pakanka, tuo tarpu pareiškėjams, surinkusiems mažiau nei 55 atrankos balus, paramos lėšų nepakako – tokių pareiškėjų susidarė 235.
 
Paramos paraiškų prioritetinė eilė buvo sudaryta atlikus pateiktų paraiškų atrankos vertinimą, vadovaujantis administravimo taisyklėmis bei priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, taip pat pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija, su paraiška pateiktais dokumentais bei registruose esančia informacija.
 
Atlikus atitikties atrankos kriterijams vertinimą, bus atliktas paraiškų tinkamumo vertinimas paraiškoms, kurioms pakanka lėšų – jo metu bus nustatyta, ar projektas tinkamas gauti paramą, ir kokia galima paramos suma.
 
NMA, įvertinusi paraiškas, priims sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo ir apie savo sprendimą  informuos pareiškėją.
 
Susipažinti su paraiškų prioritetinės eilės sąrašu galima čia.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 13 d. 14:16