Sudaryta smulkių ūkio subjektų paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.12.17

Sudaryta smulkių ūkio subjektų paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta smulkių ūkio subjektų paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko rudenį pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ prioritetinį vertinimą – smulkių ūkio subjektų paraiškos jau surikiuotos paraiškų pirmumo eilėje.
 
Per paraiškų rinkimo laikotarpį (spalio 5 d. – lapkričio 4 d.) iš viso buvo pateiktos 79 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudarė daugiau kaip 6,4 mln. Eur. Ši suma beveik 3 kartus viršijo paraiškų rinkimo etapui skirtąją 2,3 mln. Eur paramos sumą.
 
Sudarius paraiškų prioritetinę eilę, paaiškėjo, jog skirtos paramos sumos visiškai pakanka 60–85 atrankos balus surinkusiems smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimo projektams finansuoti – jų yra 27.
 
28 projektams, surinkusiems 55 atrankos balus, paramos lėšų pakanka iš dalies. Dėl papildomų lėšų skyrimo ir šių projektų finansavimo NMA kreipsis į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl trūkstamų lėšų skyrimo ar neskyrimo.
 
Paraiškoms, surinkusioms 50 ir mažiau atrankos prioritetinių balų, paramos lėšų nepakako. Tokių paraiškų yra 21, jos toliau nebus vertinamos.
 
Su paraiškų pirmumo eile galima susipažinti čia.
 
Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y., bus vertinama, ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos yra būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Primintina, jog parama pagal KPP veiklos sritį skiriama kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti, kai dalijamasi įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui yra iki 90 tūkst. Eur.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gruodžio 17 d. 10:10