Sudaryta siekiančiųjų modernizuoti savo ūkius paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.08

Sudaryta siekiančiųjų modernizuoti savo ūkius paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta siekiančiųjų modernizuoti savo ūkius paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko 2020 metų pabaigoje pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ prioritetinį vertinimą ir sudarė pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Siekiantys modernizuoti savo ūkius 2020 m. dėl paramos galėjo kreiptis 2 kartus: pirmą kartą balandžio 1 d. – birželio 30 d. ir antrą kartą metų pabaigoje, lapkričio 2 d. – gruodžio 30 d. Pastarajam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 20,7 mln. Eur paramos lėšų. Šiuo laikotarpiu planuojantys modernizuoti savo ūkius pateikė 153 paraiškas, iš jų viena paraiška nesurinko privalomo mažiausio projektų atrankos balų skaičiaus, dvi paraiškos buvo atmestos dėl netinkamai pateiktų dokumentų. Likusiose 150 paraiškų bendra prašoma suma sudarė apie 40,9 mln. Eur. Taigi 2020 m. pabaigoje prašoma paramos suma viršijo skirtąją 2 kartus.
 
Paminėtina, kad praėjusių metų pabaigoje pagal pateiktas paraiškas parama buvo skiriama tik projektams, kuriuose buvo numatytos investicijos į gamybinių pastatų ir (arba) statinių naują statybą arba esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą.
 
Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Projektų atrankos pirmumo kriterijus rasite čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 81 balas
 
Daugiausiai – 81 atrankos balą – surinko 1 paraiška, 80 balų – 8 paraiškos, 76 balus – 1 paraiška, 75 balus – 17 paraiškų, 72 balus – 5 paraiškos, 71 balą – 12 paraiškų. Šioms paraiškoms skirtos paramos sumos užteko. Tuo tarpu 21 paraiškai, surinkusiai vienodą 70 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Tuo tarpu žemiau brūkšnio liko 85 paraiškos, kurioms skirtos paramos neužteko (jos surinko nuo 68 iki 36 atrankos balų).
 
Jei įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Programos valdymo komitetas. Taigi dėl 21 paraiškos, surinkusios vienodą balų skaičių, finansavimo sprendimą priims ŽŪM.
 
Netrukus bus pradėtas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 9 d. 13:47