Sudaryta produktų perdirbėjų projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.03.02

Sudaryta produktų perdirbėjų projektų pirmumo eilė

Sudaryta produktų perdirbėjų projektų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai atliko žuvininkystės ir akvakultūros perdirbėjų projektų atrankos vertinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
 
Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 6 mln. eurų, tačiau paraiškose prašoma suma 1,14 mln. eurų viršijo skirtąją.
 
Paramos paraiškas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas“ žuvininkai galėjo teikti nuo 2015 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. vasario 2 d.
 
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl projektų atrankos vertinimo metu buvo sudaryta projektų pirmumo eilė.
 
Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 6 paraiškos, surinkusios 100–76 balų (įskaitytinai).
 
Žuvininkystės ir akvakultūros perdirbimo įmonių projektai vertinami pagal 10 atrankos kriterijų, už kuriuos suteikiami balai. Preliminari projektų pirmumo eilė sudaryta atsižvelgiant į surinktą balų skaičių.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškose nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.
 
Projektų pirmumo atrankos kriterijai
 
  • Pareiškėjas yra labai maža, maža įmonė, užsiimanti arba planuojanti užsiimti žuvininkystės ir (arba) akvakultūros produktų perdirbimu, – suteikiami 5 balai.
  • Pareiškėjas yra įmonė, įregistruota ne mažiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo, o pajamos iš žvejybos ir (arba) akvakultūros produkcijos pagal paskutinius metinės finansinės atskaitomybės dokumentus sudaro ne mažiau kaip 50 proc. – suteikiama 10 balų.
  • Projekte numatytos investicijos, prisidedančios prie darnios pramonės politikos plėtros įgyvendinimo ir prašoma paramos už:
- energijos taupymą arba atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
- šalutinių gamybos produktų perdirbimą, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai;
- investicijas, padedančias mažinti taršos kiekį gamybos procese, jei tokių investicijų dalis sudaro ne mažiau kaip 10 proc. tinkamų išlaidų vertės, – suteikiami 5 balai.
  • Pareiškėjas perdirba, apdoroja arba ketina perdirbti, apdoroti vietinę žuvų produkciją (perdirbamos žaliavos kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. visos perdirbamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį) – suteikiama 15 balų.
  • Investuojama į inovatyvias technologijas, kuriomis bus gaunami nauji ar patobulinti produktai, paslaugos, gamybos procesai, naujos ar patobulintos valdymo ir organizavimo sistemos, – suteikiami 5 balai.
  • Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpiu išlaikytas darbo vietų skaičius (ataskaitiniais metais buvęs darbuotojų skaičius lyginamas su pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo esančiu darbuotojų skaičiumi (vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). Suteikiama po 1 balą už kiekvieną naujai sukurtą 1 darbo vietą, bet ne daugiau kaip 20 balų.
  • Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas. Skiriama po 1 balą už kiekvieną paramos intensyvumo susimažinimo procentą, bet ne daugiau kaip 10 balų (ne daugiau kaip už 10 proc.).
  • Siekiama automatizuoti sistemų valdymo ir (arba) gamybos metodus ir tam tikslui yra numatomos investicijos – suteikiami 5 balai.
  • Ūkio subjekto grynasis pelningumas yra:
- nuo 3 iki 5 proc. (imtinai) visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiami 5 balai;
- daugiau kaip 5 proc. visą projekto kontrolės laikotarpį – suteikiama 10 balų.
  • Perdirbama arba ketinama perdirbti žuvis, kuri negali būti skirta žmonėms vartoti (priegauda), – suteikiami 5 balai. Verslinių žuvų, kurios negali būti skirtos žmonėms vartoti (priegaudos), perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 2 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį. Arba perdirbama, arba ketinama perdirbti ekologinė ir (arba) tausi produkcija – suteikiami 5 balai. Ekologinės ir (arba) tausios produkcijos perdirbimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. visos įmonės perdirbamos, apdorojamos žaliavos kiekio visą projekto kontrolės laikotarpį. Iš viso pagal šį kriterijų suteikiami ne daugiau kaip 5 balai.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 27 d. 15:56