Sudaryta pirmumo eilė dėl paramos smulkiems ūkiams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.06.15

Sudaryta pirmumo eilė dėl paramos smulkiems ūkiams

Sudaryta pirmumo eilė dėl paramos smulkiems ūkiams
Informuojame, kad jau sudaryta pirmumo eilė paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“.
 
Pagal šią KPP veiklą, kai paraiškos buvo renkamos nuo š. m. balandžio 1 d. iki š. m. gegužės 31 d., Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pateiktos 534 paraiškos 7 926 778 eurų paramai gauti. Minėtam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 4 000 000 eurų paramos lėšų. Paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją beveik 2 kartus, todėl atrenkant projektus buvo taikomi pirmumo kriterijai. Ne visoms sudarytoje pirmumo eilėje esančioms paraiškoms užteko paramos lėšų – šiuo metu į paramą galės pretenduoti tie pareiškėjai, kurių paraiškos surinko 65 ir daugiau prioritetinių balų.
 
Pirmumo eilė buvo sudaryta atsižvelgiant į paties pareiškėjo paraiškoje nurodytą informaciją apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, minėta informacija bus sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Susipažinti su paraiškų prioritetinės eilės sąrašu galima čia.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Su KPP veiklos „Parama smulkiesiems ūkiams“ atrankos balais, kuriais vadovaujantis buvo sudaryta pirmumo eilė, galite susipažinti žemiau:
 
1. Specializuotas ūkis. Jei pareiškėjas kuria specializuotą gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kuriame pajamos iš kurios nors žemės ūkio veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrų ūkį (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų.
 
2. Ūkio ekonominis dydis. Jei paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis, tai:
  • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur suteikiama 20 balų;
  • nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur suteikiama 15 balų;
  • nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur suteikiama 10 balų;
  • nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur suteikiami 5 balai.
 
3. Pareiškėjo amžius. Pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų.
 
4. Pareiškėjui įgyvendinus verslo planą jo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
  • nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
  • nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
 
5. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys. Jei pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
  • ilgiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
 
6. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 15 d. 16:29