Sudaryta paramos verslui paraiškų prioritetinė eilė (pakoreguota)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.17

Sudaryta paramos verslui paraiškų prioritetinė eilė (pakoreguota)

Sudaryta paramos verslui paraiškų prioritetinė eilė (pakoreguota)
Praėjusių metų lapkritį Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 40 tūkst. Eur. Informuojame, kad šiuo metu jau yra atliktas šių paraiškų atrankos vertinimas ir sudaryta prioritetinė eilė.
 
Jau pasibaigus paraiškų rinkimui buvo aišku, kad paramą gaus ne visi pareiškėjai – bendra prašoma paramos suma beveik 7 kartus viršijo šiam paraiškų rinkimo etapui skirtą paramos sumą. Sudarius paraiškų prioritetinę eilę paaiškėjo, jog paramą iš visų 549 surinkusių reikiamą atrankos balą paraiškų turės galimybę gauti tik tie pareiškėjai, kurių paraiškos buvo įvertintos 65–70 balų, t. y. 61 paraiška. Jose bendra prašoma paramos suma yra 2 407 938 Eur. Paramos užteks daliai pareiškėjų, surinkusių 60 atrankos balų, – tokį balų skaičių surinko net 124 paraiškos. Deja, bet mažesnį balų skaičių (45–55 balus) surinkusioms paraiškoms paramos lėšų neužteko.
 
Primename, kad visiems į paramą pretenduojantiems paramos gavėjams numatyta išmokėti 3,4 mln. Eur paramos lėšų. Iš viso prašoma išmokėti 21 224 878 Eur paramos sumą.
 
Paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai paramos suma yra iki 40 tūkst. Eur, galėjo kreiptis fiziniai bei naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos įmonės statusą. Ši parama teikiama vystyti ne žemės ūkio veiklą arba veiklas, nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, tačiau nebus teikiama veikloms, išvardytoms įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremiamų veiklų sąraše.
 
Sudarius paraiškų atrankos eilę, bus pradėtas paraiškų tinkamumo vertinimas: jo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti NMA projektų atrankos komitetui. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo taip pat priims NMA, o apie savo sprendimą pareiškėjus informuos raštu. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 21 d. 10:29