Sudaryta paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.13

Sudaryta paraiškų prioritetinė eilė

Sudaryta paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, atlikę šiais metais pateiktų paraiškų gauti paramą investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą, sudarė paraiškų pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės  „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, buvo renkamos rugsėjo 4 d. – spalio 31 d. Paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos  862 paraiškos, kuriose prašoma 33 229 639 Eur. Tuo tarpu šiuo paraiškų teikimo etapu buvo skirta 30 000 000 Eur paramos lėšų.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Pagal KPP veiklos sritį paraiškas galėjo teikti juridiniai ir fiziniai asmenys, ne trumpiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai užsiimantys žemės ūkio veikla ir iš šios veiklos gaunantys pajamų. Taip pat pareiškėjas privalėjo būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir (arba) valdą.
 
Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turėjo būti didesnis kaip 8 000 Eur, išskyrus pripažintus žemės ūkio kooperatyvus, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Vienas iš paraiškų vertinimo etapų – projektų atrankos vertinimas, kai sudaroma paramos paraiškų pirmumo eilė. Paraiškų pirmumo eilė sudaroma įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams pagal paramos paraiškoje, jos prieduose ir registruose esančią informaciją. Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ taisyklėse išvardinti 8 projektų atrankos kriterijai. Paraiškai už atitiktį nustatytam atrankos kriterijui suteikiamas tam tikras balų skaičius.
 
Išsamiai susipažinti su paraiškų prioritetiniu vertinimu galima čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 80 balų
 
Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateiktų paraiškų privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 50 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų.
 
Šiais metais daugiausia – 80 atrankos balų – surinko 2 paraiškos. Skirtos paramos sumos užteko 51–80 atrankos balų surinkusioms paraiškoms. Tačiau paramos lėšų pritrūko finansuoti visus projektus, surinkusius 50 atrankos balų, todėl buvo atliktas papildomas šių projektų vertinimas. Papildomas paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant pareiškėjus šia tvarka: 1. ar jie yra negavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 2. pagal prašomą mažiausią paramos sumą.
 
Atlikus papildomą vertinimą, paaiškėjo, kad paramos lėšų pakanka finansuoti 57 projektus, surinkusius 50 atrankos balų. Dar vienam projektui finansuoti paramos lėšų pakako iš dalies, todėl sprendimą dėl papildomų lėšų skyrimo arba neskyrimo priims Programos valdymo komitetas.
 
Paraiškoms, kurioms pakako lėšų, atliekamas paraiškų tinkamumo vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Atitikę reikalavimus pareiškėjai bus tvirtinami paramos gavėjais.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 13 d. 13:06