Sudaryta paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.15

Sudaryta paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų pirmumo eilė
Gegužę kaimo gyventojai aktyviai teikė paraiškas gauti paramą asbesto stogų dangai pakeisti. Pateiktose paraiškose prašoma paramos suma viršijo skirtąją, todėl buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimui“ buvo renkamos gegužės 2–31 d.
 
Pasibaigus paraiškų rinkimo terminui paaiškėjo, kad pakeisti stogus panoro ir paraiškas pateikė 1 322 pareiškėjai, o bendra jų paraiškose prašoma paramos suma sudaro 2 491 560,29 Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 252 130 Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma beveik 240 000 Eur viršijo veiklos sričiai skirtąją, buvo sudaryta paraiškų pirmumo eilė.
 
Sudarius prioritetinę eilę nustatyta, kad paramos lėšų pakanka 844 pareiškėjams, surinkusiems daugiausiai atrankos balų – nuo 50 iki 100 imtinai, surinkusiems 40 ir mažiau atrankos balų, paramos lėšų nepakako, o 3 paraiškos nesurinko privalomųjų 30 atrankos balų.
 
Paraiškų pirmumo eilė yra preliminari, sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
 
Atrankos kriterijai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis buvo sudaryta pirmumo eilė ir skirti balai:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
  • nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:
  • turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);
  • yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);
  • yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
  • nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;
  • nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
  • ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.
5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 27 d. 16:10