Sudaryta paraiškų, pateiktų miškų ekosistemoms tvarkyti, pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.07.11

Sudaryta paraiškų, pateiktų miškų ekosistemoms tvarkyti, pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų, pateiktų miškų ekosistemoms tvarkyti, pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) įvertino paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, atitiktį atrankos kriterijams ir sudarė paraiškų pirmumo eilę.
 
Atlikus miškininkų paraiškų, NMA teiktų balandžio 1 d. – gegužės 31 d., atitikties atrankos kriterijams vertinimą, pirmumo eilėje atsidūrė 112 paraiškų, kurios surinko nuo 45 iki 55 atrankos balų. Primintina, jog norint gauti paramą būtina surinkti mažiausiai 30 atrankos balų.
 
Pareiškėjams numatoma išskirstyti beveik 488 tūkst. Eur paramos.
 
Su paramos paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas skirti paramą.
 
Primintina, jog naudojant paramos lėšas bus formuojamos pamiškės, atkuriamos miškuose esančios saugomos natūralios buveinės ar saugomų rūšių buveinės arba palaikoma būdinga miško struktūra pagal vidinės miškotvarkos projektus, pertvarkomi (rekonstruojami) nevietinių medžių rūšių medynai (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) į vietinių medžių rūšių medynus, ugdomi jaunuolynai (iki 20 metų amžiaus), rengiami vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektai.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. liepos 11 d. 13:52