Sudaryta paraiškų miškų ekosistemoms didinti pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.23

Sudaryta paraiškų miškų ekosistemoms didinti pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų miškų ekosistemoms didinti pirmumo eilė
Informuojame, kad miškų valdytojų paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos š. m. liepos 15 d. – rugsėjo 14 d., jau surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę.
 
Per du paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ rinkimo mėnesius NMA buvo pateiktos 375 miškų valdytojų paraiškos. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudarė 1,86 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1,09 mln. Eur paramos lėšų.
 
NMA specialistams atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, jog 1 paraiška nesurinko mažiausio būtinojo 30 atrankos balų skaičiaus, tad paraiškų eilėje atsidūrė 374 paraiškos. Iš jų paramos visiškai pakanka finansuoti 81 projektą – tai paraiškos, surinkusios 50–55 prioritetinius balus. Paraiškoms, surinkusioms 45 prioritetinius atrankos balus, paramos lėšų pakanka iš dalies. Tokių paraiškų yra 288. NMA, vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis, dėl papildomų lėšų skyrimo šioms paraiškoms jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl projektų finansavimo.
 
5 paraiškoms, surinkusioms 35–40 atrankos prioritetinių balų, paramos lėšų nepakako, šios paraiškos toliau nebus vertinamos.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Primename, kad dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Paramos lėšomis bus finansuojamas pamiškių formavimo, miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimo arba būdingos miško struktūros palaikymo, nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymo (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymo, vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimo darbai.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 23 d. 13:45