Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.05.24

Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko šiais metais pateiktų paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą ir sudarė paraiškų pirmumo eilę. Supažindiname su prioritetinio vertinimo rezultatais.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ buvo renkamos kovo 1 d. – balandžio 30 d. Per šį laikotarpį ūkininkai pateikė 1 250 paraiškų ir paprašė daugiau kaip 52,2 mln. Eur paramos. Tuo tarpu šiuo paraiškų rinkimo etapu buvo skirta 25 mln. Eur paramos suma. Taigi prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau kaip 2 kartus.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
Dėl paramos galėjo kreiptis fiziniai bei juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur, o 2014–2020 metų laikotarpiu bendra gauta paramos suma negali būti didesnė kaip 400 000 Eur.
 
Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Kaip buvo vertinamos paraiškos pagal nustatytus prioritetinius kriterijus, galima susipažinti čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 85 balai
 
Daugiausia – 85 atrankos balus – surinko 9 paraiškos, 82 balus – 1 paraiška, 81 balą – 5 paraiškos, 80 balų – 179 paraiškos. Šioms visoms paraiškoms ir 152 paraiškoms, surinkusioms iki 71 balo, skirtos paramos sumos užteko. Tuo tarpu 286 paraiškoms, surinkusioms vienodą 70 balų skaičių, skirtos paramos pakako tik iš dalies. Žemiau brūkšnio liko 618 paraiškų, kurioms skirtos paramos neužteko (jos surinko nuo 69 iki 35 atrankos balų).
 
Jei įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Projektų valdymo komitetas. Taigi sprendimą dėl 286 paraiškų finansavimo priims ŽŪM.
 
Vėliau atliekamas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 24 d. 13:52