Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.01.29

Sudaryta paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų  investicijoms į žemės ūkio valdas pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko praėjusių metų pabaigoje pateiktų paraiškų investicijoms į žemės ūkio valdas prioritetinį vertinimą ir sudarė paraiškų pirmumo eilę.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2018 m. buvo renkamos dviem etapais. Antruoju paraiškų rinkimo laikotarpiu, gruodžio 3–31 d., buvo pateikta 270 paraiškų. Jose pareiškėjai paprašė 37,29 mln. Eur paramos, buvo skirta 30 mln. Eur.
 
Kas galėjo teikti paraiškas
 
2018 m. gruodį paraiškas galėjo teikti ūkininkai, investuojantys į specializuotus gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės sektorius. Šiuo paraiškų rinkimo etapu paramos lėšomis finansuojama specializuotame žemės ūkio sektoriuje būtinų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, valdos infrastruktūros sutvarkymas bei įrangos, būtinos veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, įsigijimas. Taip pat paramos lėšomis gali būti kompensuojama naujos žemės ūkio technikos (išskyrus traktorius ir kombainus) bei įrangos (įskaitant ir žemės ūkio įrangą) įsigijimo išlaidų dalis.
 
Vertinimas pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 35 privalomi balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Kaip buvo vertinamos paraiškos pagal nustatytus prioritetinius kriterijus, galima susipažinti čia.
 
Didžiausia surinkta atrankos balų suma – 80 balų
 
Daugiausia – 80 atrankos balų – surinko 2 paraiškos, 75 balus – 10, 70 balų – 16 paraiškų, likusios 238 paraiškos surinko mažiau negu 70 balų, 4 paraiškos buvo atmestos dėl netinkamo verslo plano. Skirtos paramos sumos užteko 80–56 atrankos balus surinkusioms paraiškoms. Tačiau paramos lėšų nepakako visiems 55 balus surinkusiems projektams. Kai įvertinus paraiškas pagal atitiktį atrankos kriterijams paramos užtenka tik daliai vienodą balų skaičių surinkusių paraiškų, NMA kreipiasi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo. Sprendimą dėl šių paraiškų finansavimo priima Projektų valdymo komitetas.
 
Vėliau atliekamas paraiškų, kurioms pakako lėšų, tinkamumo skirti paramą vertinimas. Vertinant paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Su paramos skyrimo reikalavimus atitikusiais pareiškėjais bus sudaromos paramos sutartys. Sutarties įsigaliojimo dieną pareiškėjas tampa paramos gavėju.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. sausio 30 d. 15:08