Sudaryta paraiškų dėl paramos verslo plėtrai kaime pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.13

Sudaryta paraiškų dėl paramos verslo plėtrai kaime pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų dėl paramos verslo plėtrai kaime pirmumo eilė
Informuojame, kad paraiškos dėl turimo verslo kaime plėtros Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos šių metų liepos–rugpjūčio mėn., jau surikiuotos į paraiškų prioritetinę eilę.
 
NMA pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos 171 verslininko paraiškos. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudarė daugiau kaip 25 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta beveik 23,1 mln. Eur paramos lėšų.
 
Paraiškas surikiavus į pirmumo eilę, paaiškėjo, jog iš jų didžiausią, 90 balų skaičių, surinko 1 paraiška, 3 paraiškos surinko 85 balus, po 1 paraišką gavo 83, 81, 80, 78, 75 balus, po 2 paraiškas surinko 74 ir 72 balus ir t. t. Mažiausią galimą 50 atrankos balų skaičių surinko daugiausia paraiškų – 21.
 
28  paraiškos nesurinko mažiausio 50 atrankos balų skaičiaus, reikalingo gauti paramą, tad jos toliau nebus vertinamos.
 
Visiems pirmumo eilėje atsidūrusiems pareiškėjams bus išdalinta 22 168 938 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Primename, jog vienam pareiškėjui – fiziniam ar privačiam juridiniam asmeniui, atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus, – gali būti skirta nuo 50 000 Eur iki 200 000 Eur paramos sumos, paramos dydis priklauso nuo pareiškėjo planuojamų sukurti naujų darbo vietų (sukūrus vieną darbo vietą, skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų, dvi darbo vietas – iki 100 000 Eur ir t. t.). Paramos intensyvumas – iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y., ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos yra būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 14 d. 08:24