Sudaryta paraiškų dėl paramos ūkių biosaugai pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.01.21

Sudaryta paraiškų dėl paramos ūkių biosaugai pirmumo eilė

Sudaryta paraiškų dėl paramos ūkių biosaugai pirmumo eilė
Informuojame, kad jau sudaryta ūkinių gyvūnų laikytojų, siekiančių sumažinti pavojingų ligų paplitimo riziką savo ūkiuose, paraiškų pirmumo eilė.
 
NMA pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos  priemonę „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ buvo pateikta 50 ūkininkų paraiškų. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudarė beveik 2 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimui buvo skirta daugiau kaip 4 mln. Eur paramos lėšų.
 
Paraiškas surikiavus į pirmumo eilę, paaiškėjo, jog didžiausią 70 balų skaičių surinko 13 paraiškų, 26 paraiškos surinko 65 balus, 2 paraiškoms suteikta 50 balų, 5 paraiškos gavo 40 balų, 1 paraiškai skirti 36 balai. Mažiausią galimą 35 atrankos balų skaičių surinko 3 paraiškos.
 
Paraiškų pirmumo eilę rasite čia.
 
Primename, jog suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), o paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 100 000 Eur arba 300 000 Eur tuo atveju, kai teikiama viena bendra paraiška daugiau negu dėl vienos ūkinių gyvūnų laikymo vietos, ir 200 Eur vienam sąlyginiam gyvūnui (SG), kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur.
 
Į paramą gali pretenduoti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą, arba juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.
 
Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y. ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos yra būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Naudinga informacija
Linos Tarasevičienės nuotrauka
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. sausio 21 d. 11:20