Sudaryta papildoma paraiškų pirmumo atrankos eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.06

Sudaryta papildoma paraiškų pirmumo atrankos eilė

Sudaryta papildoma paraiškų pirmumo atrankos eilė
Informuojame, kad paraiškoms, kurioms nepakako apskričiai skirtos paramos pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, iš apskritims skirtų lėšų likučių buvo suformuotas biudžetas bei papildomo vertinimo metu rezervuota trūkstama suma.
 
Apie tai, kad skirtos paramos sumos pagal suteiktus atrankos kriterijų balus nepakako trims Panevėžio apskrityje pateiktoms paraiškoms ir vienai Vilniaus apskrityje pateiktai paraiškai, anksčiau informavome straipsnyje. Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklėse nurodyta, kad jei bendra paraiškose prašoma suma yra mažesnė nei skirta suma, gali būti atliekamas papildomas paraiškų, kurioms nepakanka apskričiai skirtos sumos, vertinimas pagal nustatytus papildomus atrankos kriterijus.
 
Taigi iš apskritims skirtų lėšų likučių buvo suformuotas 8 256 068,5 Eur biudžetas bei papildomo vertinimo metu rezervuota 937 102,00 Eur. Sudarytoje paraiškų papildomoje vertinimo eilėje paraiškos išrikiuotos pagal draudžiamųjų pajamų (bruto) vidurkį 2019 metais remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis.
 
Sudarius papildomą paraiškų pirmumo atrankos eilę, tinkamumo vertinimas bus atliekamas visoms 26, š. m. liepos 20 d. – rugpjūčio 21 d. pateiktoms paraiškoms.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 8 d. 11:25