Sudaryta norinčių pradėti verslą paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.02.04

Sudaryta norinčių pradėti verslą paraiškų prioritetinė eilė

Sudaryta norinčių pradėti verslą paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė paraiškų, teiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, prioritetinę eilę.
 
Dėl paramos verslo pradžiai pareiškėjai į NMA galėjo kreiptis 2019 m. pabaigoje: lapkričio 4 d. – gruodžio 31 d. Šios paramos buvo itin laukiama – NMA buvo užregistruota 1 012 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro daugiau nei 17 mln. Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 7 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų, tad jau suskaičiavus visų pateikusiųjų paraiškas buvo aišku, kad ne visiems pretenduojantiesiems pakaks paramos.
 
Iš visų 1 012 paraiškų į pirmumo eilę pateko 958 paraiškos. Dalis paraiškų buvo atmesta, nes nesurinko privalomo 45 atrankos balų skaičiaus, taip pat dėl neatitikimų paraiškoje, neteisingai parengto verslo plano, neteisingai užpildytos paraiškos ir kt.
 
Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, paaiškėjo, jog į paramos verslo pradžiai galės tikėtis 60–80 balų surinkusių paraiškų šeimininkai, t. y. 380 pareiškėjų. Jiems numatyta paskirstyti 6 485 806 Eur paramos lėšų. Pareiškėjams, surinkusiems 55 atrankos balus, paramos pakako iš dalies. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, NMA jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo minėtoms paraiškoms – jų iš viso yra 252, o trūkstama paramos suma – 3,7 mln. Eur. 
 
Likusiems 958 pareiškėjams, surinkusiems 50 ir mažiau atrankos balų, paramos nepakako.
 
Primintina, jog dėl paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, galėjo kreiptis fiziniai bei naujai įsteigti, privatūs juridiniai asmenys, kurie yra savarankiški ir atitinka labai mažos įmonės statusą, o parama teikiama vystyti ne žemės ūkio veiklas nurodytas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, išskyrus veiklas, reglamentuotas įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremiamų veiklų sąraše.
 
Sudarius paraiškų atrankos eilę, bus vertinamas  paraiškų tinkamumas paramai gauti, kurio metu bus nustatytas pareiškėjo atitikimas įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams gauti paramą, taip pat tai, ar pareiškėjas prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.
 
Paraiškų gauti paramą pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. vasario 4 d. 11:01