Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.02.09

Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė

Sudaryta miškininkų pateiktų paraiškų pirmumo eilė
Lapkričio 15 d. – gruodžio 28 d. miškininkai teikė paraiškas dėl paramos miškų ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei vertei didinti. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau užbaigė pirmą paraiškų vertinimo etapą ir sudarė paraiškų pirmumo eilę.
 
Per antrąjį paraiškų surinkimo etapą pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ pateikta 154 paraiškos, bendra prašoma suma viršija 528 tūkst. Eur. Projektams įgyvendinti Žemės ūkio ministerija skyrė 2,8 mln. Eur ES ir valstybės biudžeto paramos lėšų. Kadangi bendra prašoma paramos suma neviršija skirtosios, parama bus skirta visiems pareiškėjams, kurie atitiks tinkamumo skirti paramą reikalavimus.
 
Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai, įgyvendinantys projektus kaimo vietovėje. Nekilnojamasis turtas (miškas, miško žemė ar statiniai), į kurį investuojama, turėjo priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos arba kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
 
Paraiškos vertinamos pagal 7 atrankos kriterijus
 
Paraiškos pagal investicines priemones vertinamos keliais etapais: pirmame etape atliekamas paraiškų prioritetinis vertinimas pagal įgyvendinimo taisyklėse nustatytus projektų atrankos kriterijus, antrame etape – tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 7 paraiškų atrankos kriterijai, už atitiktį kiekvienam iš jų suteikiamas tam tikras balų skaičius. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paraiška atmetama. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Paraiškų atrankos kriterijai bei pagrindiniais reikalavimais pareiškėjams išvardyti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse.
 
Didžiausias surinktas atrankos balų skaičius – 55 balai
 
Atlikus paraiškų prioritetinį vertinimą, paaiškėjo, kad daugiausia, t. y. 55 atrankos balus, surinko 3 paraiškos, 51 balų – 1 paraiška, 50 balų –  14 paraiškų, 45 balus –134 paraiškos, 35 balai skiri 2 paraiškoms.  Šiuo metu atliekamas paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas.
 
Sprendimą dėl paramos skyrimo (neskyrimo) priims NMA direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. 
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 11 d. 12:23