Sudaryta LKT narių paraiškų, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.10

Sudaryta LKT narių paraiškų, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, pirmumo eilė

Sudaryta LKT narių paraiškų, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, pirmumo eilė
Informuojame, kad sudaryta paraiškų, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teiktų 2020 m. gruodžio 1–30 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, atrankos pirmumo eilė.
 
Pagal KPP veiklos sritį NMA buvo pateikta 19 paraiškų, bendra prašoma paramos suma sudaro 312 523 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 200 000 Eur. Sudarius paraiškų pirmumo eilę paaiškėjo, jog paramos lėšų pakanka 10 projektų įgyvendinti – visi jei surinko maksimalų 100 atrankos balų skaičių. 4 paraiškoms, surinkusioms 90 atrankos balų, paramos lėšų pakanka iš dalies. Šiems projektams finansuoti pritrūko daugiau kaip 112,5 tūkst. Eur. Dėl trūkstamų lėšų NMA specialistai jau kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo.
 
Dar 5 paraiškoms, surinkusioms 70–80 atrankos balų, paramos lėšų nepakako.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Toliau bus vertinamas paraiškų tinkamumas gauti paramą, t. y. bus vertinama, ar paraiškos atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus, ar suplanuotos išlaidos yra būtinos įgyvendinant projektą, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Primintina, jog dėl paramos buvo kviečiami kreiptis nacionaliniu lygiu veikiantys LKT nariai, kurie galėjo prašyti, kad būtų kompensuojami elektroninėmis priemonėmis įgyvendinami komunikacijos projektai, pvz.: internetiniai seminarai, komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose („Facebook“, „Instagram“) ir kituose interneto šaltiniuose (internetiniuose žemėlapiuose), virtualūs gerųjų kaimo plėtros pavyzdžių turai, audiovizualinė produkcija (filmukai, laidos, interviu, virtualios realybės akiniams skirti įrašai ir pan.).
 
Paramos dydis priklauso nuo projekte numatyto įgyventi komunikacijos projekto, vienam projektui įgyvendinti skiriama iki 90 proc. tinkamų finansuoti komunikacijos projekto išlaidų.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. vasario 11 d. 08:04