Sudaryta konsultavimo paslaugų gavėjų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.03.03

Sudaryta konsultavimo paslaugų gavėjų pirmumo eilė

Sudaryta konsultavimo paslaugų gavėjų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai sudarė paraiškų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. vasario 4 d., pirmumo eilę.
 
Paraiškas pagal priemonę galėjo teikti šios konsultavimo paslaugų gavėjų grupės:
  • ūkininkai, jaunieji ūkininkai ir kiti žemės valdytojai – per nurodytą laikotarpį gautos 488 jų paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 731 850 Eur (2021–2023 metams skirta paramos suma – 273 318 Eur);
  • miško valdytojai – pateiktos 44 jų paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 66 000 Eur (2021–2023 metams skirta paramos suma – 118 166 Eur);
  • kaimo vietovėse veikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – pateiktos 22 jų paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudaro 33 000 Eur (2021–2023 metams skirta paramos suma – 233 888 Eur).
 
Kadangi ūkininkų, jaunųjų ūkininkų ir kitų žemės valdytojų prašoma paramos suma viršija skirtąją paramos sumą, buvo atliktas paraiškų atitikties atrankos kriterijams mažėjančios svarbos tvarka vertinimas bei sudaryta šių paraiškų pirmumo eilė.
 
Paaiškėjo, kad paramos pakanka 67 pareiškėjams, atitinkantiems priemonės įgyvendinimo taisyklių 33.1.1 – 33.1.3 nurodytus atrankos kriterijus. Pareiškėjams, atitinkantiems priemonės įgyvendinimo taisyklių 33.1.4 punkte nurodytą atrankos kriterijų, t. y. jei jie yra jaunieji ūkininkai, ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, paramos pakanka iš dalies, todėl dėl papildomų lėšų šiems 196 pareiškėjams bus kreipiamasi į Žemės ūkio ministeriją, kuri priims sprendimą dėl trūkstamos paramos skyrimo ar neskyrimo.
 
Likusiems 225 pareiškėjams paramos lėšų įsigyti konsultavimo paslaugas nepakako.
 
Su paraiškų pirmumo eile ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams galima susipažinti čia.
 
Tuo tarpu, atsižvelgiant į tai, kad miško valdytojams bei kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms skirtos paramos pakako, pareiškėjų prioritetinis vertinimas pagal šias veiklos sritis neatliekamas ir paraiškų atrankos pirmumo eilės nesudaromos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. kovo 3 d. 08:58