Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.06

Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė

Sudaryta jaunųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ administracinį tikrinimą ir sudarė preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę.
 
Pagal minėtą veiklos sritį antrasis paraiškų rinkimo etapas vyko nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Jaunieji šalies ūkininkai per šį laikotarpį pateikė 463 paraiškas, kuriose prašoma paramos suma siekia 22,7 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 mln. Eur. paramos lėšų.
 
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 186 paraiškos, surinkusios nuo 95 iki 76 balų (įskaitytinai).
 
NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Su jaunųjų ūkininkų atrankos balais, kuriais vadovaujantis buvo sudaryta pirmumo eilė, galite susipažinti žemiau.
 
1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):
1.1. nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur – 4 balai;
1.2. nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;
1.3. nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;
1.4. nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;
1.5. nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
 
2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos – 5 balai.
3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
3.1. pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, sutartinių gyvulių vienetų (toliau – SGV) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV – 4 balai;
3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;
3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;
3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;
3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;
 
3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – 15 balų;
3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. – 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
 
4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – 15 balų.
 
5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, – 10 balų.
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – 5 balai.
 
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – 10 balų.
8. Prašoma mažesnės paramos sumos:
8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos – 5 balai;
8.2. per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos – 10 balų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:35