Sudaryta jaunųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.08.26

Sudaryta jaunųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė

Sudaryta jaunųjų ūkininkų paraiškų prioritetinė eilė
Informuojame, kad sudaryta paraiškų, šiais metais pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, prioritetinė eilė.
 
Paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 329 privalomąjį atrankos balų skaičių (50 atrankos balų) surinkusios paraiškos. Įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams paaiškėjo, jog iš visų paraiškų didžiausią atrankos balų skaičių (81,5 atrankos balų) surinko viena paraiška, 4 paraiškos surinko 80 atrankos balų.
 
Pagal KPP priemonę Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo pateiktos 345 paraiškos, iš jų 5 pareiškėjai išsiregistravo, 10 nesurinko pereinamųjų 50 balų, vienas pareiškėjas pateikė netinkamą verslo planą.
 
Su paraiškų prioritetine eile galima susipažinti čia.
 
Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta daugiau nei 13 mln. Eur. paramos, o šiuo metu vertinamoms paraiškoms planuojama paskirstyti 11 394 331,01 Eur prašomos paramos sumos.
 
Vienam paramos gavėjui galės būti skirta ne daugiau kaip 40 000 Eur paramos suma, kompensuojant 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, nurodytų paraiškoje ir kartu su ja pateiktame verslo plane.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugpjūčio 26 d. 14:57