Sudaryta EIP projektų atrankos pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.08

Sudaryta EIP projektų atrankos pirmumo eilė

Sudaryta EIP projektų atrankos pirmumo eilė
Nacionalinės mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad jau atliktas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ administracinis tikrinimas ir sudaryta preliminari projektų atrankos pirmumo eilė.
 
Pagal minėtą veiklą paraiškos buvo renkamos nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 23 d. Per šį laikotarpį buvo pateiktos 6 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 3,15 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2,23 mln. eurų paramos lėšų.
 
Paramos lėšų neužteko visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 4 paraiškos, surinkusios nuo 100 iki 86 balų (įskaitytinai).
 
NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis buvo sudaryta KPP veiklos „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektų pirmumo eilė:
 
1. Projekte pateikti skaičiavimai, įrodantys, kad projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose bus ekonomiškai naudingas, – suteikiami 25 balai.
 
2. EIP veiklos grupė numato teikti paraišką pagal programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projekto rezultatams pademonstruoti – suteikiama 15 balų.
 
3. Projekte numatytam ilgalaikiam turtui įsigyti prašoma mažesnio paramos intensyvumo nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas ilgalaikiam turtui įsigyti, kai:
3.1. daugiau kaip 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
3.2. daugiau kaip 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
3.3. daugiau kaip 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
3.4. daugiau kaip 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
3.5. daugiau kaip 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
3.6. daugiau kaip 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
3.7. daugiau kaip 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
3.8. daugiau kaip 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
3.9. daugiau kaip 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
3.10. daugiau kaip 10 iki 11 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
3.11. daugiau kaip 11 iki 12 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 11 balų;
3.12. daugiau kaip 12 iki 13 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 12 balų;
3.13. daugiau kaip 13 iki 14 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 13 balų;
3.14. daugiau kaip 14 iki 15 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 14 balų;
3.15. daugiau kaip 15 procentinių punktų – suteikiama 15 balų.
 
4. Projektas įgyvendinamas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) – suteikiami 25 balai.
 
5. Projekto rezultatų pritaikomumas bus pademonstruotas:
5.1. daugiau kaip 20 ūkių − suteikiama 20 balų;
5.2. nuo 10 ūkių (įskaitytinai) iki 20 ūkių (įskaitytinai) − suteikiama 15 balų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:50