Sudaroma vandentvarkos projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.06

Sudaroma vandentvarkos projektų pirmumo eilė

Sudaroma vandentvarkos projektų pirmumo eilė
Š. m. balandžio 29 d. baigėsi paraiškų gauti paramą vandentvarkos projektams finansuoti paraiškų priėmimas. Preliminariais duomenimis paraiškose prašoma suma viršija skirtąją, todėl šiuo metu sudaroma paraiškų gauti paramą pirmumo eilė.
 
Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ buvo renkamos kovo 1 d. – balandžio 29 d.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniams paramos administravimo skyriams buvo pateikta 116 paraiškų, kuriose prašoma per 34 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 25 mln. Eur paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma viršija skirtąją, šiuo metu sudaroma paraiškų pirmumo eilė. Ji bus paskelbta artimiausiu metu.
 
Atrankos kriterijai
 
Paraiškų pirmumo eilė sudaroma suteikiant paraiškoms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 20 privalomų balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 20 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Atrankos kriterijai:
 
 • Projektai, kuriuose numatoma rekonstruoti polderius arba daugiau kaip 10 km griovių, – suteikiama 20 balų.
 • Projektai, kuriuose prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
  • prašomas intensyvumas 75–79 proc. – suteikiami 5 balai;
  • prašomas intensyvumas 70–74 proc. – suteikiama 10 balų;
  • prašomas intensyvumas 65–69 proc. – suteikiama 15 balų;
  • prašomas intensyvumas iki 64 proc. – suteikiama 20 balų.
 • Numatoma atlikti melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukciją sklypuose, kurie išsidėstę teritorijoje, esančioje vienoje arba keliose bendrą ribą turinčiose kadastro vietovėse:
  • 1–2 kadastro vietovės – suteikiama 15 balų;
  • 3–4 kadastro vietovės – suteikiama 10 balų;
  • 5 ir daugiau vietovių – suteikiami 5 balai.
 • Didesnis narių, kurių valdomuose plotuose (valdomas plotas sudaro ne mažiau kaip 5 proc. ploto, kuriame vykdoma rekonstrukcija) vykdoma melioracijos sistemų ir jų hidrotechnikos statinių rekonstrukcija, skaičius:
  • 3–5 nariai – suteikiami 5 balai;
  • 6–7 nariai – suteikiama 10 balų;
  • 8–10 narių – suteikiama 15 balų;
  • 11–13 – suteikiama 20 balų;
  • 14 ir daugiau narių – suteikiami 25 balai.
 • Projektai, kuriuose asociacijų ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės nariai pirmą kartą dalyvauja asociacijos ar fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, prašančios paramos pagal Priemonę (2007–2013 m. ir 2014–2020 m.), veikloje – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 6 d. 10:23