Su narystės ES dešimtmečiu!
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.30

Su narystės ES dešimtmečiu!

Su narystės ES dešimtmečiu!
Rytoj sukaks lygiai dešimt metų, kai Lietuva įstojo į Europos Sąjungą (ES). Per šį laikotarpį Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) išmokėjo beveik 20 mlrd. litų pagal įvairias ES paramos programas.
 
2004 m. pradėta administruoti parama pagal Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano ir Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemones. Nuo 2004 m. taikoma ir vienkartinės tiesioginės išmokos už plotus schema.
 
Šiuo metu, baigiant įgyvendinti 2007-2013 m. paramos kaimo plėtrai, žemės ūkiui ir žuvininkystei programas, ruošiamasi naujam 2014–2020 m. finansiniam laikotarpiui. Per dešimt metų Lietuvos ūkininkus, kaimo gyventojus, bendroves ir kitus NMA klientus pasiekė 19,88 mlrd. litų, išmokėtų pagal ES paramos programas.
 
Minėdami  Lietuvos narystės ES sukaktį, norime pasidžiaugti nauda, kurią atnešė ES parama: kaimai ir miesteliai tapo gražesni, pagerėjo jų infrastruktūra, padidėjo kaimo gyventojų užimtumas, pagerėjo gyvenimo sąlygos, buvo modernizuoti ūkiai, sustiprėjo žemės ūkio sektoriaus konkurencingumas bei smulkusis ir ne žemės ūkio verslas.
 
Sveikiname visus NMA administruojamos paramos gavėjus, socialinius ir institucinius partnerius šia gražia proga!
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 10:34