Su mokėjimo prašymu būtina pateikti dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.13

Su mokėjimo prašymu būtina pateikti dokumentus

Su mokėjimo prašymu būtina pateikti dokumentus
Primename, kad iki 2015 m. birželio 30 d. paramos gavėjai turi pabaigti įgyvendinti investicinius projektus pagal daugelį Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonių ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galutinius mokėjimo prašymus.
 
Mokėjimo prašymai kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais bei kitais išlaidų tinkamumą finansuoti įrodančiais dokumentais teikiami po kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo pagal paramos sutartyje arba paraiškoje numatytą grafiką. Mokėjimo prašymą su priedais paramos gavėjas turi asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į bet kurį NMA teritorinį paramos administravimo skyrių.
 
Pasitaiko, kad pateikiami ne visi būtini dokumentai, pamirštama ar nežinoma, kokius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti. Pavyzdžiui, jeigu projekte numatyti statybos darbai, paramos gavėjai su pirmuoju mokėjimo prašymu kartais nepateikia statybą leidžiančių dokumentų, o su galutiniu mokėjimo prašymu – statybos baigimo dokumentų. Tai lėtina mokėjimo prašymo vertinimo procesą.
 
Siekdami, kad paramos gavėjai darytų kuo mažiau klaidų ir kartu su mokėjimo prašymu pateiktų visus reikiamus išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, parengėme lentelę, kurioje nurodyti dokumentai, teikiami kartu su mokėjimo prašymu pagal atskiras KPP priemones. Šią lentelę galite rasti paspaudę nuorodą
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 13 d. 15:57