Spalio 1 d. – aktualus terminas daliai pareiškėjų, šiais metais deklaravusių plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.09.09

Spalio 1 d. – aktualus terminas daliai pareiškėjų, šiais metais deklaravusių plotus

Spalio 1 d. – aktualus terminas daliai pareiškėjų, šiais metais deklaravusių plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad siekiantys susietosios paramos už vaisių, uogų ir daržovių auginimą iki spalio 1 d. turi atsiųsti užauginto derliaus nuotraukas mobiliąja programėle „NMA agro“. Iki šios datos taip pat laukiama deklaruotų plotų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų dėl pateiktose paraiškose nustatytų neatitikimų. Iki spalio 1 d. papildomus dokumentus turi pateikti ir pareiškėjai, kurie pagrindinei išmokai gauti deklaravo mažesnius kaip 0,1 ha plotus, skirtus selekcijai ir moksliniams tyrimams. Paminėtina, kad pranešimus dėl dokumentų pateikimo NMA išsiuntė pareiškėjams asmeniškai jų pasirinktu informavimo būdu.
 
Užauginto derliaus nuotraukų siuntimas programėle „NMA agro“
 
Pareiškėjai, siekiantys susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves bei deklaravę 3 ha ir didesnį vaisių, uogų ir daržovių atvirajame grunte plotą, iki spalio 1 d. (likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo) mobiliąja programėle „NMA agro“ turi pateikti nuotraukas iš kiekvieno lauko. Nuotraukose turi matytis užaugintas derlius.
 
Jeigu iki nurodytos datos nuotraukos nepateikiamos arba pateikiamos netinkamos nuotraukos (derliaus nematyti, nuotraukos ne iš pareiškėjo lauko ir pan.), susietoji parama už vaisių, uogų ir daržovių auginimą minėtuose laukuose nemokama.
 
Pareiškėjams, deklaruojantiems mažesnį kaip 3 ha plotą, reikalavimas pateikti nuotraukas netaikomas.
 
Tais atvejais, kai užauginto derliaus nėra, tačiau nuotraukose matomi, pvz., gyvi, nenudžiūvę vaismedžiai, jauni sodinukai (tačiau tame pačiame lauke deklaruojami ne trumpiau nei 3 m.), – tai nelaikoma nustatytų reikalavimų neatitikimu. 
 
Primintina, kad daugiamečius sodinius privaloma išlaikyti (ir jie turi būti randami patikros vietoje metu) visus kalendorinius metus, kuriais teikiama paraiška. Jei daugiamečiai sodiniai iki kalendorinių metų pabaigos neišlaikomi, pareiškėjai privalo mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti nuotraukas iš skirtingų lauko vietų, kuriose aiškiai matytųsi auginti daugiamečiai sodiniai ir bendras lauko vaizdas.
 
Apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialiai sukurtoje svetainėje www.nmaagro.lt.
 
Kai siekiama gauti didesnę paramos sumą
 
NMA, įtarusi, kad pareiškėjas keitė deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę išmoką už pirmuosius 30 hektarų, išmoką jaunajam ūkininkui ar išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo, tikrina žemės ūkio vykdymo faktą visuose plotuose, kurių pareiškėjas nedeklaravo praėjusiais metais, todėl pareiškėjų prašoma pateikti šių plotų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus. Jei nuosavybės ar žemės valdymo teisė registruota Registrų centre, galima nurodyti tik registruotų žemės sklypų kadastrinį bei deklaruoto kontrolinio žemės sklypo, lauko, numerį, kodą. Taip pat pareiškėjas turi paaiškinti plotų kitimo priežastis. Pareiškėjui nepateikus atsakymo, pranešimas dėl duomenų patikslinimo siunčiamas praėjusiais metais deklaravusiam šį plotą pareiškėjui. Prašymus pateikti dokumentus NMA jau yra išsiuntusi pareiškėjams individualiai.
 
Iki spalio 1 d. nepateikus prašomų dokumentų, parama nemokama už visą paraiškoje deklaruotą plotą bei taikomos nuostatos dėl neteisingo deklaravimo. Jei iš pateiktų dokumentų nustatoma, kad deklaruotas plotas buvo keistas siekiant gauti didesnę paramos sumą ar išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo, išmoka už pirmuosius 30 ha ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui (už ne daugiau kaip 90 ha) nemokama tiek deklaruotą plotą padidinusiems, tiek jį sumažinusiems pareiškėjams. Plotą padidinusiam pareiškėjui, pateikus ne visus nurodytų laukų žemės valdymo teisės dokumentus, parama nemokama už tą lauką ar lauko plotą, kurio dokumentai nepateikti.
 
Pavėluotai minėti dokumentai dar gali būti priimami iki spalio 25 d., tačiau pareiškėjui už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) paramos suma mažinama 1 proc.
 
Selekcijai skirti laukai
 
Deklaruoto mažiausio lauko naudmenų ploto (0,1 ha) reikalavimas netaikomas, jei deklaruoti laukai skirti selekcijai. Tačiau svarbu paminėti, kad pagrindinė tiesioginė išmoka negali būti mokama už mažesnius kaip 0,01 ha laukus. Pareiškėjai, kurie deklaravo skirtus selekcijai laukus, iki spalio 1 d. NMA turi pateikti papildomus dokumentus (selekcinės sėklos atestatą, išduotą mokslo įstaigų). Šiais dokumentais įrodoma, kad deklaruoti laukai skirti selekcijai arba juose vykdoma mokslinė veikla, arba sutartis sudaryta su juridiniais asmenimis, užsiimančiais selekcija ir moksliniais tyrimais.
 
Pagrindžiantys dokumentai siunčiami NMA adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba elektroniniu paštu crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0Ij48c3BhbiBzdHlsZT0iY29sb3I6IzAwODAwMDsiPmRva3VtZW50YWlAbm1hLmx0PC9zcGFuPjwvYT4=:xx. Daugiau informacijos apie savo paraiškose nustatytus neatitikimus pareiškėjai gali rasti NMA informaciniame portale.
 
Naudinga informacija
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. spalio 4 d. 07:59