Smulkūs ūkio subjektai nori bendradarbiauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.11.12

Smulkūs ūkio subjektai nori bendradarbiauti

Smulkūs ūkio subjektai nori bendradarbiauti
Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. šalies smulkūs ūkio subjektai galėjo teikti paraiškas tarpusavio bendradarbiavimui vystyti ir stiprinti. Ši parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ buvo laukiama – paraiškose prašoma paramos suma viršijo kvietimui skirtąją.
 
Per du paraiškų rinkimo mėnesius buvo pateiktos 48 paraiškos, o jose paprašyta bendra paramos suma sudaro 3 894 092 Eur. Tuo tarpu šiam paraiškų surinkimo etapui buvo skirta 3 407 158 Eur paramos. Kadangi paramos paprašyta daugiau, nei buvo numatyta paskirstyti, apie tai, kurių pareiškėjų projektai sulauks finansavimo, paaiškės sudarius pateiktų paraiškų prioritetinę eilę. Primintina, jog paraiškų prioritetinė eilė sudaroma per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų surinkimo dienos.
 
Parama pagal KPP veiklos sritį skiriama smulkių ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.
 
Paraiškas galėjo teikti kaimo vietovėje veikiantys smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys nuo 18 metų. Susumavus pateiktų paraiškų rezultatus paaiškėjo, jog daugiausia šios paramos kreipėsi fiziniai asmenys – pateiktos 39 paraiškos, taip pat – 9 juridiniai asmenys.
 
Atrankos kriterijai
 
Primename atrankos kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamos paraiškos. Už atitiktį nurodytiems atrankos kriterijams bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Atsižvelgiant į paraiškų surinktus balus, bus sudaroma paraiškų prioritetinė eilė.
1.      Projekto dalyvių skaičius:
  • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
  • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.
 
2. Projekte dalyvaujančių subjektų:
  • smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
  • smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
- nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
  • labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
- daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
- nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiami 25 balai.
 
4. Projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų.
 
5. Įgyvendinus projektą:
  • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
  • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmetamos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 90 tūkst. Eur.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 12 d. 15:32