Smulkūs ūkio subjektai aktyviai teikė paraiškas dėl bendradarbiavimo
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.09

Smulkūs ūkio subjektai aktyviai teikė paraiškas dėl bendradarbiavimo

Smulkūs ūkio subjektai aktyviai teikė paraiškas dėl bendradarbiavimo
Iki lapkričio 4 d. smulkieji šalies ūkio subjektai galėjo teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Pateikiame paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Per paraiškų rinkimo laikotarpį (spalio 5 d. – lapkričio 4 d.) preliminariais duomenimis buvo pateiktos 53 paraiškos. Bendra paraiškose prašoma paramos suma sudaro 4 154 699 Eur. Tai beveik 2 kartus daugiau nei šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 314 570 Eur paramos suma. Taigi, kuriems pareiškėjams parama galės būti skirta, paaiškės tik įvertinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams ir sudarius paraiškų prioritetinę eilę, kuri, vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, sudaroma per 30 darbo dienų nuo paskutinės paramos paraiškų rinkimo laikotarpio dienos. 
 
Atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikiami atrankos balai, galite rasti mūsų straipsnyje. Norint gauti paramą, būtina surinkti 40 atrankos balų.
 
Šiandienos duomenimis, daugiausia paraiškų pateikta siekiant bendrai organizuoti mėsinės gyvulininkystės veiklą, taip pat – augalininkystės veiklą. Primintina, jog parama bus skiriama kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkio subjektų bendriems darbo procesams organizuoti dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdysiantiems bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą, o paraiškas galėjo teikti ūkio subjektai kartu su partneriais, užsiimančiais tik ta pačia ekonomine veikla.
 
Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui gali siekti 90 tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. projekto bendrųjų išlaidų, 60 proc. – verslo plano įgyvendinimo išlaidų, o smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano išlaidų.
 
Pažymėtina, jog paraiškų surinkimo rezultatai gali nežymiai keistis, nes šiuo metu vis dar registruojamos paskutinėmis paraiškų surinkimo dienomis per kurjerį ar registruotu paštu išsiųstos paraiškos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 10 d. 08:12