Smulkiųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė (atnaujinta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.07.22

Smulkiųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė (atnaujinta)

Smulkiųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė (atnaujinta)
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ administracinės atitikties tikrinimą ir sudarė projektų pirmumo eilę.
 
 
 
 
Gautų paraiškų pasiskirstymo pagal ūkio veiklas statistinė informacija pateikta šiose schemose:
 
 
Paraiškos pagal minėtą veiklos sritį buvo renkamos nuo š. m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. Smulkieji šalies ūkininkai per tris mėnesius pateikė 302 paraiškas ir prašo 4,460 mln. eurų paramos. Skirta 4 mln. eurų paramos suma, t. y. mažiau, negu prašoma.
 
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinės atitikties tikrinimo metu buvo sudaryta projektų pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 265 paraiškos, surinkusios nuo 85 iki 45 balų (įskaitytinai). Daugiausiai vertinamų paraiškų pateikė gyvulininkystės ir mišrios žemės ūkio veiklos sektoriaus atstovai.
 
NMA specialistai pažymi, kad pirmumo eilė sudaryta remiantis paties pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis buvo sudaryta smulkiųjų ūkininkų projektų pirmumo eilė:
 
  1. Jeigu kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kuriame pajamos iš kurios nors žemės ūkio veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrus ūkis (kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų.
  2. Jeigu paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra mažesnis:
- nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur, suteikiama 20 balų;
- nuo 5 000 Eur iki 5 999 Eur, suteikiama 15 balų;
- nuo 6 000 Eur iki 6 999 Eur, suteikiama 10 balų;
- nuo 7 000 Eur iki 7 999 Eur, suteikiami 5 balai.
  1. Pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų.
  2. Pareiškėjui įgyvendinus verslo planą, jo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis. Jeigu pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
- 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
- nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
  1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys. Jeigu pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys:
- ilgiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
- nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
  1. Jeigu projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų.
 
Paraiškų gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ pirmumo eilę, sudarytą pagal pačių pareiškėjų pateiktus duomenis, rasite čia. Tolesnę paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:57