Smulkieji ūkininkai turėtų neužmiršti įsipareigojimų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.30

Smulkieji ūkininkai turėtų neužmiršti įsipareigojimų

Smulkieji ūkininkai turėtų neužmiršti įsipareigojimų
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviams, pateikusiems paraiškas 2011 ir 2013 metais, artėja atsiskaitymo laikas: kitais metais jie turės pateikti mokėjimo prašymus. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai atkreipia ūkininkų dėmesį į prisiimtus įsipareigojimus.
 
Ūkininkai, modernizuojantys smulkiuosius ūkius pagal tęstinę KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, mokėjimo prašymus NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams turi pateikti du kartus. Pirmasis mokėjimo prašymas teikiamas po 3-ejų verslo plano įgyvendinimo metų. Antrasis – pasibaigus visam 5-erių metų laikotarpiui. Mokėjimo prašymus svarbu pateikti laiku, t. y. laikantis patvirtintų terminų.
 
Paramos gavėjams, 2011 m. pateikusiems paraiškas pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, penkeri investiciniai metai baigiasi jau šiemet. Tai reiškia, kad 2016 m. jie turės pateikti antrąjį mokėjimo prašymą. Taip pat kitais metais pirmąjį mokėjimo prašymą turės pateikti ūkininkai, paramos gavėjais patvirtinti 2013 m. Pastarieji privalės atsiskaityti už pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus.
 
Kartu su mokėjimo prašymais NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams privalu pateikti ir investicijų įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus bei buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas. Verta paminėti, kad su mokėjimo prašymais būtina pateikti dokumentus, įrodančius, kad visi atsiskaitymai su rangovais, tiekėjais ir paslaugų teikėjais buvo atlikti per bankines institucijas.
KPP priemonės „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ dalyviai per pirmus trejus verslo plano įgyvendinimo metus turi investuoti į savo ūkį ne mažesnę kaip 4 499 Eur sumą, o per visą paramos teikimo laikotarpį, t. y. penkerius metus, ne mažesnę kaip 7 499 Eur sumą.
 
Modernizuojantys ūkius smulkieji ūkininkai taip pat įsipareigoja per pirmuosius trejus metus padidinti savo valdomo ūkio ekonominio dydžio vienetą (EDV) ne mažiau kaip 20 procentinių punktų. Išlaikyti šį dydį privalu ir ketvirtaisiais bei penktaisiais paramos gavimo metais.
 
Pagal KPP priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“ per visą programinį laikotarpį pateikta 3 403 paraiškos, iki š. m. lapkričio vidurio smulkiesiems ūkininkams išmokėta beveik 17,3 mln. Eur paramos.
 
Naudinga informacija
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. lapkričio 30 d. 15:00