Smulkieji ūkininkai surikiuoti į pirmumo eilę
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.06.27

Smulkieji ūkininkai surikiuoti į pirmumo eilę

Smulkieji ūkininkai surikiuoti į pirmumo eilę
Smulkieji ūkininkai, šių metų kovo–gegužės mėn. teikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį ,,Parama smulkiesiems ūkiams“, jau gali sužinoti, kurioje pirmumo eilės vietoje atsidūrė jų paraiška.
 
Atlikus paraiškų atitikties vertinimą atrankos kriterijams, buvo suskaičiuotas kiekvienos paraiškos atrankos balų skaičius – tai lėmė paraiškų vietą pirmumo eilėje.
 
Paaiškėjo, kad iš visų Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktų 1 265 paraiškų pakankamą balų skaičių (nuo 70 iki 100) gauti pilną paramą surinko 567 paraiškos. Jiems bus paskirstyta 8 496 377 Eur paramos lėšų.
 
118 paraiškų surinko po 65 balus – šiems pareiškėjams paramos lėšų užteko iš dalies. Jiems numatyta paramos suma sudaro 1 769 191,65 Eur. NMA artimiausiu metu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją dėl papildomų lėšų skyrimo šiems pareiškėjams.
 
Paraiškoms, surinkusioms 60 ir mažiau atrankos balų, paramos lėšų nepakako – tokių paraiškų yra 580.
 
Susipažinti su paraiškų, pateiktų pagal KPP veiklą „Parama smulkiesiems ūkiams“, prioritetine eile galite čia.
 
Primename, kad šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 10 mln. Eur paramos lėšų. Smulkieji ūkininkai buvo labai aktyvūs – per 3 paraiškų rinkimo mėnesius gautos 1 265 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma sudarė beveik 19 mln. Eur.
 
Paraiškoms, surinkusioms pakankamai atrankos balų gauti paramą, toliau bus atliekamas tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šio vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka reikalavimus ir sąlygas gauti paramą, ar paraiškoje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, ar prisiimami visi įgyvendinimo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai.
 
Pagal veiklos sritį tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti NMA projektų atrankos komitetui. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo taip pat priims NMA, o apie savo sprendimą pareiškėjus informuos raštu. Pareiškėjas paramos gavėju taps po sprendimo skirti paramą – paramos sutartis nebus sudaroma.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 27 d. 09:59