Smulkieji ūkininkai aktyviai kreipėsi dėl paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.07.14

Smulkieji ūkininkai aktyviai kreipėsi dėl paramos

Smulkieji ūkininkai aktyviai kreipėsi dėl paramos
Nors paraiškos dėl paramos smulkiesiems ūkiams baigtos rinkti liepos pradžioje, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) dar tikslina šių pareiškėjų skaičių. NMA skelbė, jog pareiškėjams, kuriems dėl sistemos gedimo paskutinę paraiškų teikimo dieną nepavyko pateikti paraiškų, jų surinkimo laikas pratęstas iki liepos 3 d., todėl praeitą savaitę NMA dar buvo registruojami dokumentai, pateikti registruotu paštu ar per kurjerį. Vis tik jau dabar matyti, kad paraiškų pateikta daugiau, nei joms skirta paramos lėšų.
 
Paprašyta daugiau kaip 14,4 mln. Eur
 
Per mėnesį trukusį (nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d., pratęsus paraiškų surinkimo laikotarpį – iki liepos 3 d.) paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ laikotarpį preliminariais duomenimis NMA pateikta 961 paraiška. Bendra jose prašoma paramos suma sudaro daugiau kaip 14,4 mln. Eur, tuo tarpu šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 12,5 mln. Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Bus svarbi paraiškų pirmumo eilė
 
Tokiu atveju, kai paraiškose prašoma suma yra didesnė nei paraiškų rinkimo etapui skirtoji, lemiamą įtaką tam, kam bus skirta parama, turės paraiškų prioritetinė eilė. Ji bus sudaryta gautas paraiškas įvertinus pagal atitiktį atrankos kriterijams bei už tai joms skyrus atitinkamus atrankos balus. Daugiausiai galima surinkti 100 atrankos balų, mažiausiai – 35. Paraiškos, nesurinkusios 35 balų, bus atmestos ir toliau nebevertinamos.
 
Pateikiame projektų atrankos kriterijus ir balus:
 
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (tikrinama įgyvendinus verslo planą), – skiriama 15 balų.
 
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
  • nuo 4 000 iki 4 999 Eur – skiriama 20 balų;
  • nuo 5 000 iki 5 999 Eur – skiriama 15 balų;
  • nuo 6 000 iki 6 999 Eur – skiriama 10 balų;
  • nuo 7 000 iki 7 999 Eur – skiriami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra iki 40 metų imtinai, skiriama 10 balų.
 
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau, skiriama 20 balų;
  • jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai, skiriama 15 balų.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
  • jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 15 balų;
  • jei iki 2 metų imtinai yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys, skiriama 10 balų.
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, skiriama 10 balų. 
 
7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal priemonės veiklos sritį, skiriama 10 balų.
 
Vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, paraiškų pirmumo eilė privalo būti sudaryta per 30 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų surinkimo dienos, eilę sudarius, ji paskelbiama NMA interneto svetainėje, prie informacijos apie priemonę.
 
Paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 15 tūkst. Eur
 
Primename, kad parama pagal KPP veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ teikiama smulkiesiems šalies ūkininkams – fiziniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla ir savo vardu iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravusiems valdą (kaip valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį, kurio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną yra nuo 4 000 iki 7 999 Eur. Remiama veikla – žemės ūkio produktų gamyba bei pagamintų (išaugintų) valdoje produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 
Išmokos suma vienam verslo planui įgyvendinti – iki 15 000 Eur, išmokant ją 100 proc. dviem dalimis (80 proc. per 15 darbo dienų po sprendimo skirti paramą, 20 proc. kitais metais tinkamai įgyvendinus verslo planą).
 
Nuo rugpjūčio 3 d. – dėl paramos smulkiems pienininkystės ūkiams
 
Smulkieji ūkininkai šiais metais teikti paraiškas dėl paramos turės dar vieną progą – paraiškos pagal priemonę NMA bus renkamos nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d. Kitu paraiškų teikimo etapu bus renkamos pienininkyste užsiimančių smulkiųjų ūkininkų paraiškos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. liepos 14 d. 15:27