Smulkieji pieno ūkių valdytojai pateikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.05

Smulkieji pieno ūkių valdytojai pateikė paraiškas

Smulkieji pieno ūkių valdytojai pateikė paraiškas
Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 30 d. smulkieji ūkininkai, užsiimantys pienine galvijininkyste, buvo kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai teikti paraiškas dėl paramos savo ūkiams stiprinti. Supažindiname su surinktų paraiškų rezultatais. 
 
Paramos užteks visiems pareiškėjams
 
Šiandienos duomenimis per du paraiškų teikimo mėnesius dėl paramos smulkiesiems ūkiams kreipėsi 539 smulkieji pienininkai. Bendra jų paraiškose nurodyta paramos suma sudaro 8 090 065 Eur. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 12 731 893 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų. Kadangi prašoma paramos suma neviršijo skirtosios, paramos užteks visiems pareiškėjams, o paraiškų prioritetinė eilė paramos skyrimui ar neskyrimui įtakos neturės.
 
Paraiškos jau vertinamos
 
Šiuo metu paraiškos jau vertinamos. Pirmiausia bus įvertinta paraiškų atitiktis prioritetiniams atrankos kriterijams. Primintina, jog, norint gauti paramą, būtina surinkti 25 projektų atrankos balus. Paraiškos, nesurinkusios šio balų skaičiaus, toliau nebebus vertinamos.
 
Vėliau reikiamą balų skaičių surinkusios paraiškos bus teikiamos vertinti dėl tinkamumo. Tinkamumo vertinimo metu nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse numatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, pareiškėjo pateikta informacija bus patikrinta duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose.
 
Bus skirta 100 proc. išmoka
 
Primintina, jog šiemet antruoju paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ rinkimo etapu parama galėjo būti skiriama žemės ūkio veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, kurie yra įregistravę savo vardu valdą ir ūkininko ūkį bei kreipiasi paramos pieninei galvijininkystei. Paraiškas teikė ūkininkai, bent 2019 m. deklaravę pasėlius ir (arba) registravę ūkinius gyvūnus.
 
Ūkininkui skiriama 100 proc. išmoka, sudaranti iki 15 000 Eur. Išmoka mokama 2 dalimis: 80 proc. dalis mokama po to, kai priimamas sprendimas skirti paramą, o 20 proc. – tuo atveju, jeigu verslo planas įgyvendinamas tinkamai.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 6 d. 14:25