Smulkieji pienininkystės sektoriaus atstovai jau pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.10

Smulkieji pienininkystės sektoriaus atstovai jau pirmumo eilėje

Smulkieji pienininkystės sektoriaus atstovai jau pirmumo eilėje
Informuojame, kad smulkiųjų ūkininkų paraiškos, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateiktos šių metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais, jau surikiuotos į paraiškų pirmumo eilę.
 
Paraiškų pirmumo eilėje atsidūrė 540 paraiškų, surinkusių reikiamą 25 atrankos balų skaičių. 2 paraiškos nesurinko būtinojo balų skaičiaus, todėl jos nėra įtraukos į sudarytą paraiškų pirmumo eilę. Didžiausią 75 atrankos balų skaičių surinko 3 paraiškos, mažiausią 25 balų skaičių surinko 75 paraiškos. Didžioji dalis paraiškų, net 170, surinko 35 atrankos balus.
 
Visiems 540 pareiškėjų numatyta išskirstyti 8 096 420 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto paramos lėšų.
 
Su paraiškų pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Netrukus bus pradėtas paramos paraiškų tinkamumo gauti paramą vertinimas. Bus nustatyta, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse numatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti. Informacija, pareiškėjo pateikta paraiškoje ir verslo plane, tikrinama duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose.
 
Primintina, kad rugpjūčio 3 d. – rugsėjo 30 d. paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama smulkiems ūkiams“ galėjo teikti tik pienininkyste užsiimantys smulkieji ūkininkai. Jie galėjo prašyti paramos, siekiančios 15 000 Eur, kuri mokama kaip 100 proc. išmoka.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 11 d. 15:50