Skirtos pieno gamybos kvotos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.08.21

Skirtos pieno gamybos kvotos

Skirtos pieno gamybos kvotos
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja apie pieno gamintojams skirtas pieno gamybos kvotas.
 
Pieno gamybos kvotos iš dalijamojo Bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams paskirtos tiems pieno gamintojams, kurie 2013–2014 kvotos metais viršijo turimas kvotas daugiau kaip 100 kg, iš dalijamojo rezervo skiriant tiek, kiek gamintojas faktiškai viršijo savo turimą kvotą.
 
Pieno gamintojams, neturintiems pieno gamybos kvotos ir pardavusiems 2013–2014 kvotos metais ne mažiau kaip 500 kg pieno, paskirtos pieno gamybos kvotos dydis nustatytas pagal faktiškai parduoto pieno kiekį. Skiriant kvotas iš dalijamojo rezervo, taip pat buvo vadovaujamasi apribojimais, nustatytais Pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklėse.
 
Informaciją apie skirtas pieno pardavimo perdirbti kvotas pieno gamintojai gali rasti NMA informaciniame portale adresu https://portal.nma.lt, taip pat ją, pieno gamintojui prašant, teikia NMA bei savivaldybės. NMA pranešimai apie skirtas pardavimo tiesiogiai vartoti pieno kvotas išsiųsti rugpjūčio 14 d.
 
Primename, kad informaciją apie turimą pieno pardavimo perdirbti kvotą ir jos vykdymą pieno gamintojams kas mėnesį privalo teikti supirkėjai išrašomuose dokumentuose.
 
Kvotos iš dalijamojo rezervo neskirtos tiems pieno gamintojams, kurie pavėlavo iki 2014 m. gegužės 14 d. pateikti deklaracijas apie parduotus ir (arba) atiduotus tiesiogiai vartoti pieno kiekius už 2013–2014 kvotos metus, taip pat tiems, kurie neturėjo pieninių veislių karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., bei pieno gamintojams, kurie atsisakė turimos kvotos ar jos dalies 2013–2014 arba 2014–2015 kvotos metais.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 3 d. 14:59