Skirtos paramos miškų projektams finansuoti pakanka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.07.03

Skirtos paramos miškų projektams finansuoti pakanka

Skirtos paramos miškų projektams finansuoti pakanka
Birželio 28 d. buvo paskutinė paraiškų pagal su miškais susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones teikimo diena. Supažindiname su preliminariais paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Nuo gegužės 2 d. iki birželio 28 d. miškininkai galėjo teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, taip pat šiuo laikotarpiu buvo priimamos paraiškos pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama miškų infrastruktūrai gerinti“. Skirtos paramos pateiktoms paraiškoms finansuoti pakanka.
 
Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas
 
Pagal veiklos sritį remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Dėl paramos galėjo kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 5 309 025 Eur paramos lėšų. Tuo tarpu NMA teritoriniams skyriams buvo pateikta 12 paraiškų, jose paprašyta 88 374 Eur projektams finansuoti.
 
Parama miškų infrastruktūrai gerinti
 
Dėl paramos galėjo kreiptis miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys), miško valdytojų grupės. Paraiškos galėjo būti teikiamos kartu su partneriais – kitais miško valdytojais. Parama miško keliams įrengti ir (ar) rekonstruoti galėjo būti skiriama su sąlyga, kad jų pagrindinis tikslas ir pagrindinė jų naudojimo funkcija bus miškininkystės veiklos vykdymas. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 1 300 077 Eur paramos lėšų. Veiklos sritis nebuvo populiari, NMA teritoriniams skyriams buvo pateikta 1 paraiška, paprašyta 20 000 Eur paramos.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. liepos 3 d. 09:40