Skirta papildomų lėšų konsultavimo paslaugų gavėjams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.02.26

Skirta papildomų lėšų konsultavimo paslaugų gavėjams

Skirta papildomų lėšų konsultavimo paslaugų gavėjams
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) skyrė papildomų lėšų ūkininkams ir miško valdytojams, kurie praeitų metų lapkričio–gruodžio mėnesiais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ teikė paraiškas ir kuriems sudarius paraiškų prioritetines eiles paramos lėšų pakako iš dalies.
 
Papildomos lėšos skirtos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir kt. žemės valdytojams – sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių savininkams. Šiems pareiškėjams, kurių yra 30, papildomai skirta 37,5 tūkst. Eur. Primintina, jog sudarius paraiškų prioritetinę eilę paramos lėšų visiškai pakako 107 ūkininkams – pareiškėjams (paramos gavėjams) pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ arba „Dirvožemio apsauga“, taip pat pareiškėjams, sudariusiems tręšimo planus ir juos įgyvendintiems pagal įgyvendinimo taisyklėse numatytus teisės aktus.
 
ŽŪM papildomai skyrus paramos lėšų, parama konsultavimo paslaugoms įsigyti iš viso galės pasinaudoti 137 ūkininkai – jiems skirta 205,5 tūkst. Eur.
 
Kitai pareiškėjų grupei – miško valdytojams – papildomai skirta 79,5 tūkst. Eur. Šios sumos trūko, kad parama būtų skirta visiems pirmumo eilėje atsidūrusiems 98 mišką valdantiems fiziniams asmenims. Skyrus papildomų lėšų iš viso miškininkai išsidalins 147 tūkst. Eur paramos.
 
Su įsakymu, kuriuo pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės ir ūkininkams bei miško valdytojams skirta papildomai paramos lėšų, galima susipažinti čia.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. kovo 2 d. 08:30