Skelbiamas papildomas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.08

Skelbiamas papildomas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimas

Skelbiamas papildomas žuvininkystės sektoriaus paraiškų rinkimas
Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2020 m.  birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-421 buvo pakeistas Paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemones priėmimo 2020 metais grafikas ir nustatytas papildomas paraiškų pagal priemonę „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis“ rinkimas. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) pagal šią priemonę renkamos nuo šiandien, t. y. birželio 8 d., iki rugpjūčio 7 d.
 
Paramos tikslas – mažinti žvejybos poveikį jūrų aplinkai bei vengti ir mažinti nepageidaujamą priegaudą. Taip pat šia priemone prisidedama prie ES horizontalaus principo įgyvendinimo – „darnus vystymasis“, kuriuo siekiama klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos skatinant darnų išteklių naudojimą.
 
Pagal šią priemonę remiamas investavimas į įrangą ir įrankius, išskyrus taisyklėse nustatytus apribojimus.
 
Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis:
  • įmonės, vykdančios verslinę žvejybą Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną, tolimuosiuose žvejybos rajonuose, kurios nuosavybės teise valdo Europos Sąjungos žvejybos laivyno registre registruotus žvejybos laivus ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą;
  • įmonės, vykdančios verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir / arba Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje, turinčios atitinkamai perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir / arba perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir kurios per dvejus kalendorinius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ne mažiau kaip 60 dienų vykdė žvejybos veiklą;
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Karantino metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.
 
Jeigu pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos patyrė ir apmokėjo dalį su projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų, kartu su paramos paraiška pateikiami įvykdyto konkurso arba apklausos prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti dokumentai.
 
Projektui įgyvendinti pagal taisyklėse nustatytus atvejus gali būti suteikiama nuo 30 iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų paramos. Likusios projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti paramos gavėjas.
 
Didžiausia galima paramos vienam projektui suma yra 50 000 Eur. Šiam paraiškų priėmimo etapui skiriama 45 629 Eur.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 8 d. 09:42