Skelbiamas papildomas paraiškų rinkimas paramai asbestinių stogų dangos keitimui gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.06.25

Skelbiamas papildomas paraiškų rinkimas paramai asbestinių stogų dangos keitimui gauti

Skelbiamas papildomas paraiškų rinkimas paramai asbestinių stogų dangos keitimui gauti
Kaimo gyventojai, norintys pasikeiti asbesto stogus, bet nespėję Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pateikti paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, Europos Sąjungos (ES) paramai gauti, tai galės padaryti per papildomą paraiškų surinkimą, kuris vyks nuo šių metų liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d.
 
Kaip ir per pirmąjį surinkimo etapą, paraiškos bus renkamos ne tik NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, bet ir rajonų savivaldybių centruose pagal numatytą grafiką nuo 9 iki 12 val. Paskirtu laiku savivaldybėse pareiškėjai turės galimybę ne tik pateikti paraiškas, bet ir pasikonsultuoti rūpimais klausimais.
 
Didžiausia paramos suma – 6 000 Lt
 
KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija. Pareiškėjas taip pat turi užtikrinti, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena.
 
Norėtume atkreipti dėmesį, kad tie pareiškėjai, kurių paraiškos per pirmąjį surinkimo etapą buvo atmestos (pavyzdžiui, nepateikta gyvenamosios vietos deklaracija ar kiti tinkamumo paramai gauti dokumentai), turi galimybę susitvarkyti dokumentus ir paraiškas pateikti per papildomą paraiškų rinkimą.
 
Finansuojama iki 50 proc. išlaidų
 
ES ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos.
 
Parama nėra skiriama stogą laikančioms konstrukcijoms, stogo šiltinimo medžiagoms, medžiagoms termoizoliaciniam sluoksniui įrengti bei statybos darbams.
 
Parama pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas projektą turi pradėti įgyvendinti savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas, deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos yra išmokama parama.
 
Projektus būtina pabaigti iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
 
Kaimo gyventojams stogo dangos keitimo darbus rekomenduojama pradėti tada, kai sulaukia teigiamo atsakymo iš NMA apie paraiškos patvirtinimą. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus priemonės įgyvendinimo taisyklėms, asbestinio stogo dangos keitimo projektas turi būti įgyvendintas iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Iki šios datos turi būti pateiktas paskutinis mokėjimo prašymas. Mokėjimo prašymus NMA reikia pateikti kartu su išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančiais dokumentais.
 
Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. O atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu bei naudojantis elektronine bankininkyste. Taip pat svarbu paminėti, kad išlaidas apmokėti būtina iš paramos gavėjo sąskaitos.
 
Asbesto šiferį būtina utilizuoti
 
Pakeitus seną stogo dangą, kurioje yra asbesto, svarbu ją tinkamai utilizuoti. Nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji stogo danga turi būti saugiai išvežta ir sutvarkyta nustatytuose atliekų tvarkymo vietose.
 
Paramos gavėjui teikiant galutinį mokėjimo prašymą, reikės pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių galutinį pašalinimą. Šalinant asbestą galima iki 20 proc. paklaida nuo nurodyto asbesto kiekio Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. Atkreipiamas dėmesys, kad paramos gavėjas įsipareigoja sunaikinti visą asbestą, kurį deklaravo drauge su paraiška. Saugus asbesto pašalinimas iš aplinkos yra viena svarbiausių paramos pagal KPP veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ gavimo sąlygų.
 
Naujas stogas per 3 savaites
 
Parama pagal šią priemonę pasinaudojo ir Kelmės rajone, Užvenčio miestelyje gyvenantis Feliksas Varanavičius. Jis seną asbestinį, gyvenamojo namo 250 kv. metrų stogą pakeitė nauja plieninių čerpių imitacijos danga. Pasak F. Varanavičiaus, senąjį stogą nauju pasamdyti meistrai pakeitė per mažiau nei 3 savaites, tad jis jokių nepatogumų nepatyrė. „Pagalvojau, kad jeigu suteikia paramą, tai reikia naudotis. Daugiau kaip trečdalis pinigėlių susitaupė. Šiaip ar taip stogas buvo senas, neestetiškas, negražus, dar vanduo nebėgo ant galvos, bet proga buvo ir pasikeitėme. Be to, girdėjau, kad asbestas kenkia sveikatai,“ – pasakojo vyriškis. P. Feliksas savo miestelyje asbestinį stogą nusprendė pasikeisti vienas pirmųjų. „Buvau pirmoji kregždė. Kaimynai vis svarstė, svarstė, o aš pasikeičiau ir esu patenkintas. Dabar ir kitiems patariu: atvažiuoja, pasižiūri, papasakoju, kaip dokumentus užpildyti reikia. Ir sesei rekomendavau, ji savo namo stogą taip pat pasikeitė“, – dalijasi patirtimi F. Varanavičius.
 
Per visą programinį laikotarpį pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ surinkta beveik 14 tūkstančių paraiškų, išmokėta daugiau kaip 38,3 mln. litų paramos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 09:34