Skelbiama pieno perdirbėjų projektų pirmumo eilė
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.01.07

Skelbiama pieno perdirbėjų projektų pirmumo eilė

Skelbiama pieno perdirbėjų projektų pirmumo eilė
Informuojame, kad jau atliktas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (pieno sektoriui) administracinis tikrinimas ir sudaryta preliminari projektų atrankos pirmumo eilė.
 
Pagal minėtą veiklos sritį antrasis paraiškų rinkimo etapas vyko nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki gruodžio 18 d. Pareiškėjai per šį laikotarpį pateikė 12 paraiškų, kuriose prašoma paramos suma siekia 23,37 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 mln. eurų paramos lėšų.
 
Paramos lėšų neužteko visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 10 paraiškų, surinkusių nuo 85 iki 45 balų (įskaitytinai).
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
 
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skirsis, paraiškų pirmumo eilė bus koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją.
 
Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.
 
Projektų atrankos kriterijai ir balai
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis buvo sudaryta KPP veiklos „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ (pieno sektoriui) projektų pirmumo eilė:
 
1. Pareiškėjo dydis:
1.1. pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 15 balų;
1.2. pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų;
 
2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
2.1. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 1 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
2.2. didesnėms už vidutines įmonėms virš 0,5 iki 1 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
2.3. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 2 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
2.4. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1 iki 1,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
2.5. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 3 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
2.6. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1,5 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
2.7. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 4 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
2.8. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2 iki 2,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
2.9. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 5 iki 6 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
2.10. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2,5 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
2.11. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 6 iki 7 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
2.12. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3 iki 3,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
2.13. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 7 iki 8 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
2.14. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3,5 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
2.15. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 8 iki 9 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
2.16. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4 iki 4,5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
2.17. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 9 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
2.18. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4,5 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
2.19. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų;
2.20. didesnėms už vidutines įmonėms virš 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.
 
3. Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
3.1. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10 balų;
3.2. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc. įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
 
4. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
4.1. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
4.2. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
 
5. Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius:
5.1. nuo 1 proc. iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
5.2. virš 5 proc. – suteikiama 15 balų.
 
6. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiamai 10 balų;
 
7. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
 
8. Projektas visa apimtimi planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų) – suteikiami 5 balai.
 
9. Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos pardavimai – suteikiami 5 balai.
 
10. Pareiškėjas užsiima žemės ūkio produktų gamyba (kai pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas – kooperatyvas arba kooperatyvo nariai užsiima žemės ūkio produktų gamyba) ir perdirba savo valdoje (kai pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas – kooperatyvo arba kooperatyvo narių valdose) užaugintą produkciją ir (arba) užsiima jų rinkodara – suteikiama 10 balų.
 
11. Pareiškėjo – žemės ūkio kooperatyvo – narių skaičius:
11.1. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 50 iki 100 įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
11.2. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 100 – suteikiami 5 balai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 2 d. 19:36