Skatinamos iniciatyvos, mažinančios akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.03.16

Skatinamos iniciatyvos, mažinančios akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų

Skatinamos iniciatyvos, mažinančios akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų
Nuo š. m. kovo 16 d. iki gegužės 15 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Gyvūnų sveikatos ir gerovės priemonės“ veiklos sritį „Iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų“ (toliau – veiklos sritis).
 
Paramos tikslas – akvakultūros, kuria užtikrinama aukšto lygio aplinkosauga ir gyvūnų sveikata ir gerovė ir visuomenės sveikata bei sauga, skatinimas. Pagal veiklos sritį remiamos iniciatyvos, kuriomis siekiama sumažinti akvakultūros priklausomybę nuo veterinarinių vaistų.
 
Paraiškas pagal šią veiklos sritį gali teikti:
  • akvakultūros įmonė, užregistruota ir turinti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą;
  • akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, tvarka pripažinta akvakultūros produktų gamintojų organizacija.
Pareiškėjas ar jo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Paraiškos gali būti teikiamos ir projektai įgyvendinami kartu su partneriu (-iais).
 
Paramos intensyvumas, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo, yra:
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja yra akvakultūros įmonė (užregistruota ir turinti galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą);
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja arba projekto partnerė yra akvakultūros įmonių (užregistruotų ir turinčių galiojantį vet. patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą) asociacija;
  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jei pareiškėja arba projekto partnerė yra gamintojų organizacija.
          Tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengia paramos lėšos, dalį pareiškėjas (paramos gavėjas) privalo finansuoti savo lėšomis.
 
          Didžiausia galima paramos suma vienam pareiškėjui yra 250 000 eurų. Paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 1 600 000 eurų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. kovo 16 d. 15:04