Skaidrumas – viena iš pamatinių NMA vertybių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.04.17

Skaidrumas – viena iš pamatinių NMA vertybių

Skaidrumas – viena iš pamatinių NMA vertybių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), administruodama Europos Sąjungos (ES) paramą žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, didelį dėmesį skiria kokybiškam ir skaidriam viešųjų paslaugų teikimui. Skaidrumas ir orientacija į klientą – tarp svarbiausių organizacijos vertybių, todėl NMA įgyvendina įvairias priemones, padedančias tobulinti šias sritis.
 
Viena iš įgyvendintų priemonių – 2014 m. sausio mėnesį pasibaigusi apklausa dėl viešumo ir skaidrumo principų įgyvendinimo NMA. Dėkojame visiems šioje apklausoje dalyvavusiems NMA klientams, kurių atsakymai leidžia džiaugtis pasiektais rezultatais. Jūsų aktyvus dalyvavimas, teikiamos pastabos ir pasiūlymai padeda tobulinti NMA veiklą, siekiant pagrindinio tikslo – skaidraus ES paramos skirstymo mechanizmo užtikrinimo.
 
Įgyvendindama respondentų pateiktus pasiūlymus, susijusius su skaidrumu, NMA vykdo visuomenės ir darbuotojų švietimą, darbuotojai dalyvauja korupcijos prevencijos mokymuose. Klientams informacija apie skaidrumą, kyšio davimą, gresiančią atsakomybę pateikiama informaciniuose leidiniuose.
 
Primename – teisės aktai draudžia klientams duoti, o NMA specialistams priimti bet kokią naudą už teikiamas paslaugas. Jeigu turite informacijos apie galimai nesąžiningus NMA darbuotojų veiksmus, galimą ES ir valstybinės paramos žemės ūkiui pasisavinimą, piktnaudžiavimo atvejus, prašome pranešti Pasitikėjimo linijos telefonu  tel. (8 5) 260 7901 arba pildant lentelę čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 11:26