Skaidrumas didina pasitikėjimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2022.06.22

Skaidrumas didina pasitikėjimą

Skaidrumas didina pasitikėjimą
Skaidrumas – viena iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) veiklos vertybių ir kartu – viena prioritetinių sričių, kuriai puoselėti skiriama daug dėmesio, kad sąžiningai ir nešališkai būtų administruojama parama. Puoselėjant šią NMA vertybę, pasitelkiami įvairūs būdai – elektroninės, komunikacinės priemonės, taip pat jau septynioliktus metus veikianti „Pasitikėjimo linija“, kuri yra labai svarbi didinant paramos administravimo ir panaudojimo skaidrumą.
 
Per metus – 2,5 tūkst. pranešimų
 
„Pasitikėjimo linija“ – tai papildomas informacijos šaltinis apie galimus piktnaudžiavimo paramos lėšomis atvejus arba apie galimai neskaidrias NMA darbuotojų veikas. Tai, kad ši linija per daugelį metų tapo svarbia skaidrumo teikiant paramą užtikrinimo grandimi, liudija nemenkas pranešimų skaičius: 2021 m. „Pasitikėjimo linija“ gauta 2 515 pranešimų. Iš jų 2 034 pranešimai buvo dėl galimo piktnaudžiavimo Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei, 13 pranešimų dėl galimai netinkamai atliktų patikrų, o 374 pranešimai – tai įvairūs klausimai / paklausimai, nepasitvirtinusi informacija, nesusijusi su NMA veikla, neišsami ir kita informacija.
 
Anonimiškumas garantuotas
 
„Pasitikėjimo linija“ – anoniminė ir 100 proc. konfidencialumą užtikrinanti linija: NMA darbuotojai negali matyti pranešėjo telefono numerio arba elektroninio pašto adreso. Vis dėlto pravartu, kad pranešimą teikiantis asmuo nurodytų savo telefono numerį arba elektroninio pašto adresą. Su pranešėju gali būti susisiekta, jeigu pranešimą administruojančiam NMA darbuotojui prireiktų papildomos informacijos apie galimai nesąžiningą paramos gavėjų elgesį.
 
Teikiant pranešimą, reikėtų pateikti kuo išsamesnę informaciją apie pareiškėją ar paramos gavėją bei galimo piktnaudžiavimo pobūdį. Pageidautina, kad pranešime būtų nurodytas galimo pažeidėjo vardas, pavardė, rajonas, kuriame jis gyvena, kokie galimi pažeidimai yra pastebėti. Jei galimas pažeidėjas yra juridinis asmuo – nurodyti įmonės pavadinimą, buveinės vietą ar adresą.
 
Tikrinama visa informacija
 
Pranešimo gavimo dieną informacija patikrinama NMA informacinėse sistemose, o ne darbo, švenčių ar savaitgalių metu gauti pranešimai patikrinami pirmąją po jų einančią darbo dieną ir perduodami NMA padaliniams toliau nagrinėti pagal kompetenciją, jei reikia, inicijuojami patikrinimai vietoje. Pranešimai, kuriuose pateiktos informacijos NMA negali patikrinti, yra perduodami atitinkamoms kompetentingoms institucijoms.
 
Jei pranešimuose pateikta informacija dėl įvairių reikalavimų nesilaikymo, paramos naudojimo pažeidimų patvirtinama, pareiškėjams / paramos gavėjams taikomos atitinkamos sankcijos (pvz., išmokos sumos sumažinimas, išmokos mokėjimo sustabdymas ir pan.).
 
Įvairūs pranešimų teikimo būdai
 
Pranešimus „Pasitikėjimo linija“ galima teikti įvairiais būdais: telefonu (8 5) 260 7901, naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“, NMA interneto tinklalapyje užpildant specialią lentelę. 2021 m. 199 pranešimai gauti telefonu, 2 306 pranešimai pateikti elektroniniu būdu. Dar 10 pranešimų gauta NMA darbuotojams tiesiogiai bendraujant su pareiškėjais.
 
NMA ragina aktyviai bendradarbiauti, nebūti abejingais ir apie galimai padarytus pažeidimus pranešti bet kuriuo nurodytu būdu bei taip prisidėti prie skaidraus Lietuvos žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei skirtos paramos administravimo.
 
Papildomą informaciją apie „Pasitikėjimo linijos“ administravimą NMA galite rasti čia.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. birželio 28 d. 09:20