Skaidrumą kuriame kartu
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.11

Skaidrumą kuriame kartu

Skaidrumą kuriame kartu
Kad visuomenė imtų labiau pasitikėti Nacionaline mokėjimo agentūra (NMA), reikalingos ne tik jos darbuotojų, bet ir pareiškėjų, paramos gavėjų pastangos. Kartu įveikiant netoleruotiną elgesį didėja galimybės pasiekti gerų rezultatų, gerėja viešojo administravimo kokybė.
 
Kartais pasitaiko, kad pareiškėjai, paramos gavėjai ar kiti asmenys bando įteikti NMA darbuotojams neteisėtų „dovanų“ ir pasijunta nesmagiai. Kodėl? Dažnai žmonės valstybės tarnyboje dirbančiam asmeniui duoda „dovanų“ ne iš piktos valios, nežinodami ir nesuprasdami pasekmių bei atsakomybės. Tačiau toks atsidėkojimas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus traktuojamas kaip neteisėtas atlygis, korupcinis elgesys arba kyšis.
 
Skaidrumas – viena iš NMA vertybių. Agentūra, siekdama sąžiningai ir nešališkai administruoti paramą, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones ir nuolat tobulina vidinius teisės aktus. NMA vidaus tvarkos taisyklėse įtvirtintos nuostatos, pagal kurias darbuotojai apie asmenų siūlytą, siūlomą, žadamą ar paliktą neteisėtą atlygį (pinigus, maisto produktus, plataus vartojimo prekes ar daiktus, dovanų čekius, paslaugas ir pan.) visais atvejais nedelsdami privalo pranešti už korupcijos prevenciją atsakingiems darbuotojams, o nesant tokios galimybės turi informuoti teisėsaugos įstaigą.
 
Tokie faktai registruojami, už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys priima atitinkamus sprendimus: konsultuoja darbuotojus, bendrauja su pareiškėjais, paramos gavėjais, teisiškai aiškina situaciją, grąžina „dovanas“, informuoja Specialiųjų tyrimų tarnybą ir pan.
 
Siekdami išvengti nemalonių situacijų, visus raginame elgtis skaidriai, sąžiningai ir garbingai. Jei susiduriate su galimai korupciniu NMA darbuotojų elgesiu ar kitų institucijų atstovų bandymu daryti įtaką paramos administravimui, prašome apie tai pranešti „Pasitikėjimo linijos“ telefonu (8 5) 260 7901 arba elektroniniu būdu, užpildant pateiktą lentelę, taip pat galite informuoti teisėsaugos įstaigą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 11 d. 13:45